Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Szlak św. Wawrzyńca 6

Olszynka Biegonicka

W tym miejscu w latach II wojny światowej Niemcy dokonali trzech zbiorowych egzekucji:

19 grudnia 1939r – 5 osób

21 sierpnia 1941r – 61 osób

27 września 1941r rozstrzelano 12 osób

Druga egzekucja była aktem zemsty Niemców za uwolnienie przez sądeczan związanych ze Związkiem Walki Zbrojnej w lipcu 1940r ze szpitala w Nowym Sączu emisariusza Rządu Polskiego Jana karskiego.

Pełna lista rozstrzelanych – „Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach” , s. 99-100, Tarnów 2019