Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Szlak św. Wawrzyńca 1

Kościół parafialny w Biegonicach

Parafia św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika jest najstarszą parafią istniejącą na terenie Nowego Sącza. Została erygowana w 1269r. z donacji św. Kingi. Pierwszy kościół (1269-1287) spalili Tatarzy, drugi (1288-1646) spłonął w Wielką Sobotę, trzeci, z kamienia (1646-1907), rozebrano z powodu złego stanu technicznego. Obecny kościół zbudowany został w stylu neogotyckim w latach 1906-1909. Uroczyście konsekrował go arcybiskup Leon Wałęga 12 lipca 1921r.

Do najcenniejszych zabytków w kościele należą: obraz Matki Bożej Biegonickiej w ołtarzu (XVI w.), dzwon z 1553 r. odlany w Preszowie przez J. Wierda, kamienne baptysterium i kropielnica z 1660 r, rzeźby barokowe Boga Ojca i Chrystusa z grupy Trójcy Św., zabytkowy ornat (XVIII/XIX w.), klasycystyczna monstrancja (XVIII/XIX w.), krzyż procesyjny z XVIII w., antyfonarz i graduał z XVII w.

W kościele, od 2018r znajdują się jedyne w diecezji tarnowskiej relikwie św. Wawrzyńca pierwszego stopnia.

Kościół jest częścią Szlaku św. Wawrzyńca.