Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Szlak św. Wawrzyńca 3

Cmentarz Parafialny przy ul. Węgierskiej w Biegonicach

Obecny Cmentarz przy ul. Węgierskiej w Biegonicach powstał pod koniec XVIII wieku. Wtedy to decyzją zaborczych władz austriackich przestały pełnić swoją funkcję wcześniejsze cmentarze położone wokół kościoła św. Wawrzyńca oraz kościoła św. Sebastiana na tzw. „Podoleńcu”. Od momentu swego powstania teren cmentarza był kilkakrotnie powiększany. Początkowo teren cmentarza był własnością gmin: Biegonice i Łazy Biegonickie. Miejscowej Parafii powierzono jedynie zarządzanie cmentarzem. Zmiany własnościowe zapoczątkowane w 1989r spowodowały, że od dnia 5 grudnia 1989 r. teren cmentarza stał się własnością Parafii.

Najstarszym zachowanym do dziś na Cmentarzu Parafialnym grobem jest grób ks. Michała Sopaty, zmarłego w roku 1884 proboszcza Biegonic. Przy bramie cmentarza, od strony ul. Węgierskiej, spoczywają dwaj inni proboszczowie, ks. Andrzej Niemiec (zm. w 1908 r.) i ks. Leon Miętus (zm. w 1932 r.). Po lewej stronie cmentarza znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza (odnowiony w 2015r staraniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Sączu-Biegonicach).

W roku 2007, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Józefa Atłasa i parafian, na działce sąsiadującej z cmentarzem wybudowano kaplicę pogrzebową pw. Miłosierdzia Bożego. Pierwszą osobą pochowaną w krypcie pod kaplicą został, zgodnie ze swoją wolą, jej budowniczy – ks. prał. Józef Atłas.

Cmentarz Parafialny w Nowym Sączu – Biegonicach posiada swoją wersję wirtualną, gdzie znaleźć można mapę cmentarz i poszczególne groby: https://nowysaczbiegonice.grobonet.com

Cmentarz jest częścią nowopowstającego Szlaku św. Wawrzyńca.