Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania może przyjąć człowiek ochrzczony, wierzący, praktykujący, żyjący w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorący udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Opinia Katechety jest poważnie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Poważne zastrzeżenia do postawy moralnej kandydata mogą spowodować przesunięcie dopuszczenia go do sakramentu bierzmowania o kolejny rok.

3. Systematyczny udział w spotkaniach przygotowawczych dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach (dotyczy zwłaszcza uczniów klas III Gimnazjum) powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności usprawiedliwiają rodzice kandydata w najbliższym czasie po spotkaniu (nie później niż 2 tygodnie po spotkaniu). Spotkania uczniów klas I Gimnazjum odbywają się z reguły razem ze spotkaniami uczniów klas II Gimnazjum.

4. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym lub w budynku parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych.

5. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.