Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania może przyjąć człowiek ochrzczony, wierzący, praktykujący, żyjący w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorący udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Opinia Katechety jest poważnie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu kandydata do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Poważne zastrzeżenia do postawy moralnej kandydata mogą spowodować przesunięcie dopuszczenia go do sakramentu bierzmowania o kolejny rok.

3. Systematyczny udział w spotkaniach przygotowawczych dla kandydatów. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić nie później niż na następnym spotkaniu.

4. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym lub w budynku parafialnym. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych.

5. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.