Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Wypominki narodowe w Biegonicach

Wypominki narodowe w Biegonicach

W piątek 25 listopada w biegonickim kościele licznie zebrała się młodzież z naszej parafii oraz kilku parafii dekanatu Stary Sącz. Okazją do modlitewnego spotkania były Wypominki Narodowe przygotowane przez młodzież z naszej parafii. Specjalnie przygotowana dekoracja przypomniała zebranym ważniejsze wydarzenia z historii Polski ostatnich dwóch wieków. Teksty czytanych

czytaj

Biało-czerwona i patriotyczne śpiewanie

Dzień 11 listopada – Święto Niepodległości był obchodzony w naszej parafii bardzo uroczyście. W pięciu Mszach świętych uczestniczyli wszyscy parafianie, którym sprawa Ojczyzny jest droga. Podczas okolicznościowego kazania ks. proboszcz wskazywał zebranym na wartości, których bronili polscy partyzanci w latach II wojny światowej zawartych w przysiędze

czytaj

Święci w biegonickiej parafii

W Uroczystość Wszystkich Świętych, bardziej niż co roku, odczuwaliśmy obecność wśród nas świętych. Było to możliwe dzięki wystawieniu na ołtarzu Matki Bożej relikwiarzy znajdujących się w naszej parafii. Można było z bliska zobaczyć relikwie świętych: św. Wawrzyńca (patrona naszej parafii), św. Kingi (fundatorki parafii

czytaj

Do tańca i do różańca

Sobota 15 października to dzień wycieczki dzieci i młodzieży z naszej parafii. Ponad 50 uczniów – aspirantów, ministrantów, lektorów, dziewcząt z Grupy Maryjnej i młodzieży wraz z ks. wikariuszem oraz opiekunami pojechała do Niedzicy. Wycieczka przebiegała zgodnie ze staropolską zasadą: Do tańca i do różańca. W tym wypadku rozpoczęto od wspólnej

czytaj

Wzajemna wymiana darów – Goście z Ukrainy

W sobotę i niedzielę 15 i 16 października w naszej parafii gościliśmy trójkę wolontariuszy z Ukrainy. Podczas każdej Mszy św. modlili się oni wspólnie z nami i śpiewali pieśni religijne. Piękny śpiew naszych Gości oraz świadomość wojennej rzeczywistości, która jest ich udziałem wzbudzały na twarzach parafian na przemian uśmiech radości

czytaj

U progu nowej drogi

W niedzielę 2 października podczas Mszy św. o godz. 10.30 miał miejsce obrzęd przyjęcia 13 młodych chłopców do grona aspirantów. Obrzęd ten rozpoczyna trwający kilka miesięcy czas przygotowywania się tych chłopców do pełnienia w parafii funkcji ministrantów. W tym czasie podczas zbiórek chłopcy będą lepiej poznawać

czytaj

Nowe dziewczęta pragną naśladować Maryję

W I sobotę października, przed pierwszym w tym roku szkolnym nabożeństwem różańcowym, kolejne dziewczęta dołączyły do Grupy Maryjnej w naszej parafii. Po publicznym wypowiedzeniu pragnienia naśladowania w życiu Matki Bożej dziewczęta te otrzymały od parafii nowe stroje Maryjne poświęcone przez ks. proboszcza. Następnie dziewczęta te uczestniczyły w nabożeństwie trzymając

czytaj

Na wzór Maryi

We czwartek 15 września, po dłuższej przerwie, odbyło się pierwsze spotkanie parafialnej grupy Stowarzyszenia Dzieci Maryi. Na zaproszenie nowego Opiekuna ks. Bogusława Tokarza odpowiedziało kilkanaście dziewcząt gromadząc się w kościele przed obrazem Matki Bożej Biegonickiej. Dziewczętom towarzyszyły także dwie dorosłe parafianki p. Agnieszka

czytaj

Pod znakiem krzyża

Tradycyjnie już, w okolicach Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, parafianie uczestniczyli we Mszy św. „polowej” odprawianej przy krzyżu na Winnej Górze. Po raz pierwszy krzyż pojawił się w tym miejscu w 1933r na pamiątkę Jubileuszu 1900 – lecia śmierci Chrystusa. Obecny, kolejny już w tym miejscu krzyż, podświetlany w nocy,

czytaj

Św. Siostra Kinga i Czcigodne Siostry Jubilatki

Św. Siostra Kinga i Czcigodne Siostry Jubilatki

W dniu 10 sierpnia przeżywaliśmy doroczny Odpust Parafialny. Jak zwykle modliliśmy się do Boga za wstawiennictwem patrona naszej parafii – św. Wawrzyńca. W tym roku podczas Sumy Odpustowej miały miejsce jeszcze dwa niecodzienne wydarzenia – wprowadzenie do kościoła relikwii św. Kingi oraz Jubileusz Sióstr Zakonnych. Św.

czytaj