Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Kapłańskim okiem

Z ks. Mariuszem Mrzygłodem rozmawia Joanna Izworska Proszę nam powiedzieć kilka słów o sobie. Chciałbym na samym początku przywitać się z wszystkimi czytelnikami staropolskim pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najtrudniej zawsze jest mówić o sobie, ale skoro zostałem poproszony by powiedzieć kilka słów na swój temat, to chyba nie mam wielkiego wyboru. Jestem księdzem już od dziesięciu lat.Urodziłem się i mieszkałem w Krakowie, by następnie wraz z rodzicami przeprowadzić się do Brzeska.
czytaj

Młodzież ma głos

z Krzysztofem Rzońca rozmawiał ks. Piotr Lisowski 1. Powiedz nam kilka słów o sobie Nazywam się Krzysztof Rzońca. Mam 19 lat. Od zawsze jestem mieszkańcem Biegonic, a od niedawna również członkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750 – lecia parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu. Na co dzień jestem uczniem sądeckiego elektryka o profilu technik-mechatronik.
czytaj

Artystyczna dusza

Z kierownikiem prac konserwatorskich w kościele św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach mgr Józefem Stecem rozmawia ks. Piotr Lisowski - Proszę nam powiedzieć kilka zdań o sobie Nazywam się  Józef  Stanisław  Stec. Urodziłem się 25 lutego 1961 roku w miejscowości Siołkowa (Parafia Grybów). Tam też zostałem ochrzczony. Do szkoły podstawowej chodziłem  w Białej Niżnej.
czytaj

Jak ten czas szybko mija

– z ks. Prałatem Józefem Atłasem rozmawia ks. Proboszcz Piotr Lisowski Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie. Urodziłem się 6 lutego 1940r w Tymbarku. W Tymbarku ukończyłem Szkołę Podstawową. Następnie uczyłem się w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. Po zdaniu matury, we wrześniu 1959r, wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjąłem w dniu 29 czerwca 1966r, z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Pracowałem jako wikariusz kolejno w parafiach: Ptaszkowa, Żegocina, Kamienica i Biecz. Pracę w Biegonicach rozpocząłem w 1980r.
czytaj

Podwójny Jubileusz

W roku Jubileuszu 70 – lecia życia zakonnego z Siostrą Celiną (Ludmiłą) Kądziołka rozmawia ks. Piotr Lisowski Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie. Urodziłam się w Biegonicach 14 listopada 1929r jako córka Stanisława Kądziołki i Marianny z domu Nieć. Mieszkaliśmy wtedy na „Organistówce” – nieistniejącym już budynku na skrzyżowaniu ulic: Węgierskiej i Elektrodowej.
czytaj

“Mieszkam w Biegonicach już 101 lat”

Z najstarszą parafianką, panią Józefą Waligórą rozmawia ks. Piotr Lisowski Pani Józefa Waligórowa z Biskupem Andrzejem Jeżem podczas wizytacji parafialnej 12 marca 2017 r. Proszę powiedzieć nam kilka słów o sobie. Urodziłam się 15 stycznia 1916 roku w Biegonicach jako córka Jana Kosala i Katarzyny Jodłowskiej. Mój dom rodzinny znajdował się tuż obok kościoła. Pamiętam jego wspaniałą atmosferę, zawsze było tam bardzo wesoło. Często schodziło się do nas dużo ludzi na wspólne zabawy. Mój tata był w Biegonicach kościelnym, a po nim mój brat – także Jan.
czytaj

Osiem wieków dziejów Parafii Biegonice

Z autorem przygotowywanej obszernej monografii Parafii Biegonice dr Markiem Smołą z Tarnowa rozmawia Dariusz Izworski. Proszę nam powiedzieć kilka słów o sobie. Pochodzę z Tarnowa. Urodziłem się w Mościcach, dzielnicy miasta, która historycznie swą nazwę wzięła od nazwiska przedwojennego prezydenta RP, prof. Ignacego Mościckiego, inicjatora budowy fabryki chemicznej, dzisiejszych Azotów.
czytaj