Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

26 IX 2022 – 02 X 2022

Pon. 6.00

1. dziękczynna, o błog. Boże dla Romana Bąk – z okazji 50 urodzin

2. + Józefy Tokarz – od Marii, Rafała Różańskich

3. + Anny Rzońca – od siostry Janiny Haraf z mężem

4. + Anny Rzońca – od Dyrekcji I LO w Mielcu (poza par.)

5. + Teresy Zielińskiej – greg. 26 (poza par.)

18.00

1. dziękczynna, o błog. Boże dla Bernadety, Jacka Pierzchała – w 30 rocz. ślubu

2. + Heleny Rap – greg. 26 (poza par.)

3. + Ronalda Ciborowskiego – greg. 15 (poza par.)

Wt. 6.00

1. + Antoniego Wolaka – w rocz. śm., od syna Mariana

2. + Teresy Zielińskiej – greg. 27

3. + Rozalii Marczyk – od Kazimiery Legutko

4. + Rozalii Marczyk – od Cecylii, Janusza Biel (poza par.)

5. + Ronalda Ciborowskiego – greg. 16 (poza par.)

18.00

1. + Michała Cabały – z okazji imienin

2. + Antoniego Wolaka

3. + Heleny Rap – greg. 27 (poza par.)

4. + Pawła Fyda – od pracowników IMGW (poza par.)

Śr. 6.00

1. + Teresy Zielińskiej – greg. 28

2. + Stanisławy Janik i zmarłych z rodz.

3. + Lidii Kozik – od kuzynki Agnieszki Wiktor z rodz.

4. + Lidii Kozik – od koleżanek i kolegów z Liceum w Limanowej (poza par.)

3. + Heleny Rap – greg. 28 (poza par.)

18.00

1. dziękczynna, o błog. Boże dla Sylwii i Marka – w 9 rocz. ślubu

2. o zdrowie i błog. Boże dla rodziny Wilków i Rembiaszów

3. + Ronalda Ciborowskiego – greg. 17 (poza par.)

4. + Stefanii Zawadzkiej – od Jana Potoczka z rodz. (poza par.)

Czw. 6.00

1. + Józefa Witowskiego – w 11 rocz. śm.

2. + Stanisława, Eleonory, Jana Witowskich

3. + Kazimiery Wierny – od wnuka Jakuba z żoną

4. + Kazimiery Wierny – od Bożeny Naumann z rodz. (poza par.)

5. + Heleny Rap – greg. 29 (poza par.)

18.00

1. + Michała Witowskiego

2. o błog. Boże dla Michała – z okazji imienin, od dzieci

3. + Teresy Zielińskiej – greg. 29 (poza par.)

4. + Ronalda Ciborowskiego – greg. 18 (poza par.)

Pt. 6.00

1. + Teresy Zielińskiej – greg. 30 KONIEC

2. + Karoliny, Władysława Matiaszek

3. + Heleny Rap – od Magdaleny i Przemysława z Kanady (poza par.)

4. + Heleny Rap– greg. 30 KONIEC (poza par.)

18.00

1. dziękczynna, o błog. Boże dla Ewy i Tomasza Kądziołków – w 19 rocz. ślubu

2. + Stanisława Witowskiego – w 32 rocz. śm.

3. + Henryka Bieryta – od kolegi Kazimierza (poza par.)

4. + Ronalda Ciborowskiego – greg. 19 (poza par.)

Sb. 6.00

1. + Bogusława Bodzionego – greg. 1

2. + Teresy Zielińskiej

3. + Adama Kostrzewy – greg. 1 (poza par.)

13.00

Ślub: Ewa Czeczota i Jan Rzęsikowski

18.00

1. + Marii Leśniak

2. o błog. Boże dla Teresy Wójcik – z okazji 70 urodzin

3. + Ronalda Ciborowskiego – greg. 20 (poza par.)

Ndz. 6.00

1.+ Rozalii, Franciszka Tokarzów – z okazji imienin

2. + Ronalda Ciborowskiego – greg. 21 (poza par.)

7.30

1. + Bogusława Bodzionego – greg. 2

2. + Mariana Majcher – w rocz. urodzin

9.00

1. + Heleny, Franciszka Kuligów

2. + Adama Kostrzewy – greg. 2 (poza par.)

10.30

w intencji parafian

15.30

dziękczynna, o błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Łucji – z okazji 18 urodzin