Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

27 VI 2022 – 3 VII 2022

Pon. 6.00

1. + Władysława Konstantego

2. + Anny, Władysława Janik i zmarłych z rodz.

3. o zdrowie i błog. Boże dla ks. Proboszcza – od pewnej rodz.

4. + Kazimiery Gargas – greg. 27 (poza par.)

5. + Marii Użarowskiej – greg. 27 (poza par.)

18.00

1. o zdrowie i błog. Boże dla ks. Proboszcza – od pewnej rodz.

2. o zdrowie i błog. Boże dla Władysława Kowalika – od brata

3. + Stanisława Homoncika – greg. 27 (poza par.)

4. + Anny Jaworskiej – greg. 28 (poza par)

Wt. 6.00

1. + Anny Jaworskiej – greg. 29

2. + Stanisławy Janik i zm. z rodz.

3. + Tadeusza Tokarczyka – w 30 dz. po śm., od syna Zdzisława z rodz.

4. + Kazimiery Gargas – greg. 28 (poza par.)

5. + Marii Użarowskiej – greg. 28 (poza par.)

18.00

1. o zdrowie i błog. Boże dla ks. Proboszcza – od ministrantów i lektorów

2. o błog. Boże dla uczestników pielgrzymki do Markowej

3. + Stanisława Homoncika – greg. 28 (poza par.)

Śr. 6.00

1. + Anny Jaworskiej – greg. 30 KONIEC

2. + Kazimiery Gargas – greg. 29 (poza par.)

3. + Marii Użarowskiej – greg. 29 (poza par.)

7.30

1. + Piotra Hanuli – z ok. imienin

2. + Stanisława Homoncika – greg. 29 (poza par.)

9.00

1. + Władysława Legutko – od Danuty, Mariana Maciuszek z rodz.

2. + Kazimierza Witowskiego – od siostry Janiny Gołąb z rodz.

10.30

1.o zdrowie i błog. Boże dla ks. Proboszcza – od ks. Mariusza

2. o zdrowie i błog. Boże dla ks. Proboszcza – od scholi parafialnej

18.00

o zdrowie i błog. Boże dla ks. Proboszcza – od Wspólnot Parafialnych

Czw. 6.00

1. + Pawła Platy i o błog. Boże dla jego rodziny

2. + Anny Marchewka – w 12 rocz. śm.

3. + Ronalda Ciborowskiego – od Agnieszki, Tomasza Lelito

4. + Kazimiery Gargas – greg. 30 (poza par.) KONIEC

5. + Marii Użarowskiej – greg. 30 (poza par.) KONIEC

18.00

1. o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej Biegonickiej dla ks. Proboszcza – od pewnej rodz.

2. + Stanisława Gargasa – od Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach

3. + Stanisława Gargasa – od Haliny, Stanisława Zych z rodz. (poza par.)

4. + Stanisława Homoncika – greg. 30 (poza par.) KONIEC

Pt. 6.00

1. + Haliny Sekuła

2. + Grzegorza Maciaka – od ojca chrzestnego Jerzego Maciaka z rodz.

3. + Teresy Zielińskiej – od wnuczki Adrianny

4. + Teresy Zieilńskiej – od Jadwigi Filipek z rodz. (poza par.)

5. + Kunegundy Kołodziej – greg. 1 (poza par.)

19.00

1. + Dawida Pawlika – od teściowej Barbary

2. + Stanisława Farona – od brata Józefa z rodz.

3. + Henryka Bieryta – od brata Zdzisława z rodz.

4. + Anny Mucha – greg. 1 (poza par.)

5. + Zenona Niecia – greg. 1 (poza par.)

Sb. 6.00

1. + Marii, Czesława, Marka Jarzębiak

2. + Józefa Ramsa – od żony, w 30 dz. po śm.

3. + Kunegundy Kołodziej – greg. 2 (poza par.)

4. + Zenona Niecia – greg. 2 (poza par.)

14.00

Ślub: Konrad Wolak, Sylwia Obarianyk

19.00

1. + Tadeusza Ruchały – w rocz. śm.

2. + Anny Mucha – greg. 2 (poza par.)

Ndz. 6.00

1. + Władysława Łatki, + Władysława Poręby – z ok. Dnia Ojca, od rodz. Porębów

2. + Anny Mucha – greg. 3 (poza par.)

7.30

1. + Marianny, Eugeniusza, Janusza Kądziołków – w rocz. śm.

2. + Kunegundy Kołodziej – greg. 3 (poza par.)

9.00

1. + Marii Tokarczyk – z ok. urodzin i imienin, od dzieci z rodzinami

2. + Zenona Niecia – greg. 3 (poza par.)

10.30

w intencji parafian

15.30

+ Marii Łękawskiej – z ok. imienin