Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

23 V 2022 – 29 V 2022

Pon. 6.00

1. + Bronisława Witowskiego

2. + Jana Witowskiego

3. + Henryka Cebuli – od Barbary, Michała Kowalików

4. + Moniki Klimczak – greg. 23 (poza par.)

5. + Władysława Legutko – od Zarządu firmy FAKRO (poza par.)

17.30

1. + Heleny, Jana Ogórek

2. Dni Krzyżowe – o błog. Boże dla mieszkańców Biegonic

3. + Marii Szczypka – greg. 23 (poza par.)

4. + Adama Kostrzewy – greg. 23 (poza par.)

Wt. 6.00

1. + s. Teresy Kawy – w rocz. śm.

2. + Adama Kostrzewy – od Małgorzaty Legutko

3. + Kazimierza Witowskiego – od brata Mieczysława z rodz.

4. + Kazimierza Witowskiego – od Marzeny, Dariusza Kańka z Tęgoborzy (poza par.)

5. + Adama Kostrzewy – greg. 24 (poza par.)

17.30

1. Dni Krzyżowe – o błog. Boże dla mieszkańców Łazów Biegonickich

2. + Moniki Klimczak – greg. 24 (poza par.)

3. + Marii Szczypka – greg. 24 (poza par.)

Śr. 6.00

1. + Elżbiety Pietruch – w rocz. śm., od męża i dzieci

2. + Janiny, Stanisława Czech (w rocz. śm.)

3. + Anny Kozik – od syna Michała z żoną

4. + Moniki Klimczak – greg. 25 (poza par.)

17.30

1. + Marii Szczypka – greg. 25

2. o zdrowie i błog. Boże dla Anny – z ok. Dnia Matki

3. Dni Krzyżowe – o błog. Boże dla mieszkańców Zagórza

4. + Adama Kostrzewy – greg. 25 (poza par.)

Czw. 6.00

1. + za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Marii Szczypka – greg. 26

3. + Janiny Liber – w rocz. śm.

4. + Adama Kostrzewy – greg. 26 (poza par.)

18.00

1. + Teresy Zielińskiej – od dzieci

2. + Janiny Nędza – z ok. Dnia Matki, od córki

3. + Moniki Klimczak – greg. 26 (poza par.)

Pt. 6.00

1. + Piotra Maciaszka – od córki z rodz.

2. + Stanisławy, Kazimierza Homoncik

3. + Teresy Rosiek – od chrześniaka Alberta z rodz.

4. + Moniki Klimczak – greg. 27 (poza par.)

18.00

1. + Marii Tokarczyk – z ok. Dnia Matki, od dzieci z rodzinami

2. o zdrowie i błog. Boże dla ks. Witolda Maślanki – z ok. rocz. święceń

3. + Zofii, Jana Koniorów

4. + Adama Kostrzewy – greg. 27 (poza par.)

5. + Marii Szczypka – greg. 27 (poza par.)

Sb. 6.00

1. + Marii Szczypka – greg. 28

2. + Stanisławy Janik i zm. z rodz.

3. + Danuty Gargas – od syna Jakuba z rodz.

4. + Adama Kostrzewy – greg. 28 (poza par.)

18.00

1. + Stanisława Gargasa – od syna Rafała z rodz.

2. + Stanisława Kruczka – od żony i dzieci

3. + Moniki Klimczak – greg. 28 (poza par.)

Ndz. 6.00

1. + Janusza Janika

2. + Moniki Klimczak – greg. 29 (poza par.)

3. + Adama Kostrzewy – greg. 29 (poza par.)

7.30

1. + Marii Szczypka – greg. 29

2. + Ludwiki, Kazimierza Gadomskich – w rocz. śm.

9.00

1. + Stanisława Farona – od córek z rodzinami

2. o zdrowie dla mamy Zofii Kądziąłka – z ok. urodzin i imienin

10.30

dziękcz. i o błog. Boże dla Marty i Romana Bąk (z ok. 28 rocz. ślubu) i dla rodziny

15.30

+ Tadeusza Tworzydło – w 4 rocz. śm., od syna Tomasza