Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeb katolicki przysługuje osobom wierzącym i praktykującym (lub tym, którzy przynajmniej przed śmiercią dali jakieś oznaki wiary). Na Cmentarzu Parafialnym w Biegonicach mogą być pochowani zasadniczo zmarli członkowie naszej parafii (lub przynajmniej wywodzący się z niej) i posiadający grób na Cmentarzu Parafialnym. Parafianie nie posiadający grobu na Cmentarzu Parafialnym mogą być na nim pochowani po złożeniu ofiary za miejsce na cmentarzu z wysokości ustalonej przez Parafialną Radę Ekonomiczną.

Przedstawiciele rodziny zmarłego powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej i przedstawić:

• odpis aktu zgonu z USC (do wglądu)

• dane osobowe zmarłego

• zaświadczenie o zaopatrzeniu sakramentami świętymi (jeżeli zmarły umarł poza parafią)

• pisemną zgodę proboszcza parafii, w której zmarły ostatnio zamieszkiwał (jeżeli zmarły pochodzi z naszej parafii oraz posiada grób na Cmentarzu Parafialnym)

Po wyrażeniu przez ks. proboszcza zgody na pogrzeb zmarłego na Cmentarzu Parafialnym oraz ustaleniu godziny pogrzebu członkowie rodziny załatwiają pozostałe sprawy związane z pogrzebem z Administratorem Cmentarza, siostrą zakrystianką oraz panią organistką.

Msza Święta pogrzebowa jest odprawiana w kaplicy cmentarnej. Zwykle pół godziny przed pogrzebem krewni zmarłego odmawiają w kaplicy różaniec.

Zachęcamy do przystąpienia do sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii Świętej podczas pogrzebu. W miarę możliwości staramy się, by podczas pogrzebu drugi kapłan był w konfesjonale.

Gdy zajdzie taka potrzeba, na życzenie rodziny zmarłego, w naszej kancelarii parafialnej można uzyskać zgodę na pochówek naszego zmarłego parafianina w innej parafii.