Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Artystyczna dusza

Z kierownikiem prac konserwatorskich w kościele św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach mgr Józefem Stecem rozmawia ks. Piotr Lisowski

– Proszę nam powiedzieć kilka zdań o sobie

Nazywam się  Józef  Stanisław  Stec. Urodziłem się 25 lutego 1961 roku w miejscowości Siołkowa (Parafia Grybów). Tam też zostałem ochrzczony. Do szkoły podstawowej chodziłem  w Białej Niżnej.

Ale może  trochę więcej  o moich „korzeniach” czyli o rodzinie

… Mój dziadek ze strony ojca zasługiwał na miano „artysty”. Jego pasją była naprawa parasoli. Swój zawód wykonywał z takim zaangażowaniem, że nigdy nie miał parasola kiedy padał deszcz… Może bieda galicyjska, a może chęć poznania świata  skłaniały go do wyjazdów za WIELKĄ WODĘ. Był tam trzy razy i za każdym coś stawało na przeszkodzie. Majątku nie zrobił. Może dlatego ten nadzwyczaj łagodny człowiek przeklinał po amerykańsku. Chęć poznania świata przez dziadka przeszła na dzieci, które gdy tylko nadarzyła się okazja wyjechały do Krakowa i tam już zostały. Również mój ojciec związany był z tym miastem poprzez krótką służbą wojskową, którą kontynuował w Korpusie Ochrony Pogranicza na Kresach Wschodnich.

… Zaraz po wojnie moi rodzice próbowali osiedlić się na ZIEMIACH ODZYSKANYCH. Mogłem być „Dolnoślązakiem” a później „Kujawiakiem”. Na szczęście nic z tego nie wyszło a rodzice wrócili w nasze strony.

… Jako przedostatnie (dziewiąte) dziecko z bardzo  licznej rodziny miałem ułatwione życie. Ubranie i wychowanie miałem w części od rodziców, resztę od rodzeństwa. A ponieważ już jako maleńki chłopiec jeździłem koleją do Krakowa, czułem instynktownie, że kiedyś tam zostanę na dłużej. Jak się później okazało żyłem tam trzynaście lat. …  Za sobą mam tradycję rodzinną – Liceum  Plastyczne  i Akademię Sztuk Pięknych.

W 1989 roku  przyjechałem do Nowego Sącza ; tu jest mój” DOM” i czuję się tu dobrze.

– Współpracuje pan z naszą parafią od kilku lat. Jakie prace konserwatorskie pan już u nas wykonał?

Może zacznę  od obrazu Patrona  Parafii św. Wawrzyńca – autorstwa prof. Lenczowskiego. Obraz  ten  wymagał  starannego  oczyszczenia  i uzupełnienia drobnych ubytków. Został  również  oprawiony  w stylową  neogotycką  złoconą ramę. W planach ma  mieć jeszcze niewielką mensę ołtarzową, aby  można było  odprawiać  Mszę.

Wielę  czasu  poświęciłem  konserwacji  zabytkowych  figur  z poprzedniego kościoła. Znalezione  przez ks. proboszcza na strychu kościoła wymagały  przeprowadzenia  kompleksowych  zabiegów  konserwatorskich  oraz  analiz porównawczych  przy rekonstrukcji  ubytków. Obecnie  złocone i srebrzone  oraz goldlakowane figury  świętych  Stanisława i Wojciech  zdobią  ołtarz  Matki Bożej  Biegonickiej.  Rzeźby  Boga Ojca  i Chrystusa  czekają aż ściany kościoła  zostaną odnowione.

Dwa lata temu moja firma  wykonała  restaurację  kapliczki  na „Podoleńcu” w miejscu dawnego kościoła św. Sebastiana i Cmentarza  oraz  rekonstrukcję  Figury Matki Bożej. Dzisiaj  ten    teren został  pięknie  ogrodzony  i  jest  starannie  pielęgnowany  przez okolicznych mieszkańców.

Należałoby jeszcze  wspomnieć  o pracach  przy  figurze św. Jana Nepomucena  gdzie  wykonaliśmy  stylowe zadaszenie.

– Aktualnie pan i pana firma odnawia polichromię w naszym kościele. Proszę o kilka zdań na ten temat.

W  miesiącach  styczeń – luty 2017 na zlecenie Księdza Proboszcza przeprowadziliśmy  badania sondażowo – odkrywkowe na ścianach i sklepieniu wnętrza kościoła. Zakres  badań został uzgodniony z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegatura w Nowym Sączu. Wykonane  badania potwierdziły, że pod kilkoma warstwami  emulsyjnych i olejnych przemalowań znajduje się  pierwotna  polichromia o motywach ornamentalnych i figuralnych z 1929 roku, wykonana przez malarzy lwowskich Franciszka i Albina Sarna.  

Dekoracja ta wykonana  w typowej  do tamtego okresu technice tłustej tempery  z częściowym wykończeniem scen figuralnych w technice olejnej uległa stopniowemu zabrudzeniu, ubytkom (zwłaszcza w czasie działań wojennych). W drugiej połowie XX wieku była stopniowo przemalowywana, a niektóre partie zostały całkowicie zamalowane na gładko. Na początku XXI wieku  polichromię „odnowiono” poprzez  przemalowanie  niskiej jakości farbami emulsyjnymi. Zmieniono również  jej kolorystykę, a sceny figuralne przemalowano farbami olejnymi.

Przeprowadzone prace  odkrywkowe potwierdziły obecność pierwotnej polichromii oraz  stosunkowo dobry jej stopień  zachowania.  Zwołana  Komisja konserwatorska  z udziałem  przedstawicieli  WUOZ oraz prof. Grażyny Korpal – rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury w zakresie  malowideł  ściennych  stwierdziła, że  pierwotna dekoracja  kościoła jest spójna i zharmonizowana  z wyposażeniem wnętrza kościoła. Komisja orzekła, że jedyną dopuszczalną formą odnowienia wnętrza kościoła jest odsłonięcie pierwotnej polichromii i poddanie jej restauracji.

 

– W jakim stanie jest dzisiaj pierwotna polichromia?

Ogólnie można stwierdzić, że stan jej jest zróżnicowany. Wynika to z tego, że kościół wiele ucierpiał w czasie  działań wojennych. Ponieważ  usuwamy  wszystkie  wtórne  przemalowania  odsłaniają się  różne  ubytki zarówno w polichromii jak też w wyprawach tynkarskich.  Starannie je uzupełniamy, aby  poddana restauracji  polichromia  mogła cieszyć  przez  następne dziesięciolecia.

-Co chciałby pan powiedzieć naszym parafianom z okazji zbliżającego się Jubileuszu 750-lecia parafii?

Chciałbym przeprosić za utrudnienia jakie niesie nasza praca, prosić o  cierpliwość. I zapewnić, że odnowiona polichromia będzie na wiele lat chlubną „wizytówką” parafii.

A z okazji zbliżającego się  jubileuszu  życzę wiele błogosławieństwa Bożego i  dalszej  opieki  Waszego Patrona.

J Ó Z E F   S T A N I S Ł A W   S T E C  

Urodzony 25 lutego 1961 roku w Grybowie. Od 1992 roku mieszka i pracuje twórczo w Nowym Sączu. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków od 1989 roku. W życiu i sztuce wyznaje PRAWO DOBREJ KONTYNUACJI.

Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (1976-1981), Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1983 – 1989) na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki. Uzyskał dyplom z przenoszenia malowideł ściennych. W latach 1995 – 1997 ukończył  Podyplomowe Studia Konserwacji Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej.

W latach 1989 – 2000 był kierownikiem Pracowni Konserwatorskiej przy Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Od 2006 roku prowadzi własną firmę; PRACOWNIĘ PLASTYCZNĄ I KONSERWATORSKĄ -„ARStec –Józef Stec”.

 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE KONSERWATORSKIE

 

a) kompleksowe konserwacje wnętrz kościołów i cerkwi:

     – Nawiedzenia NMP w Nawojowej (1991-95) – kierownik zespołu

    – Św. Józefa w Muszynie (1999-2000) – kierownik zespołu

    – Św. Rocha w Nowym Sączu (2001-2005) –  kierownik zespołu

    – Ducha Świętego w Nowym Sączu (2006-2010) – kierownik zespołu

    – Św. Katarzyny w Grybowie (2007-2010) – kierownik zespołu

    – Kaplica Św. Małgorzaty – bazylika w Nowym Sączu (projekt witrażu,

       konserwacja gotyckich  fragmentów polichromii)             

     – Św. Rocha w Starym Sączu  2008-2012- kierownik zespołu

     – Matki Bożej Królowej Polski – Wrocław –Klecina  -2013- kierownik zespołu

     – Św. Michała  Archanioła  w Żeleźnikowej – 2015- kierownik zespołu

     -NSPJ w Krynicy Słotwinach (dawna cerkiew) -2015-2017- kierownik zespołu

     – cerkiew pw.Św. J. Ewangelisty w Muszynce -2016 (polichromia) – kierownik

       zespołu

     – cerkiew pw. Św. Kosmy i Damiana w Tyliczu-2017 (polichromia) –

       kierownik zespołu

b) konserwacje techniczne i estetyczne elewacji kościołów:

    – Św. Katarzyny w Grybowie (2007-2008) –autor programu, nadzór

      konserwatorski 

    – NSPJ (kolejowy ) w Nowym Sączu (2008-2009) – kierownik zespołu

    – Św. Rocha w Starym Sączu  2009-2010- kierownik zespołu

    –  NNMP w Borzęcinie 2011-2012- kierownik zespołu

 c) projekty konserwatorskie i kompleksowe konserwacje elewacji kamienic

     i szkół:

    – Gimnazjum nr 11 im A. Mickiewicza w Nowym Sączu – kierownik zespołu

    – I Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu – kierownik zespołu

    – kamienice i domy prywatne na terenie  Starego i Nowego Sącza – kierownik

      zespołu

d) konserwacje obrazów wotywnych i ołtarzowych w:

    – Binczarowej  (ikony namiestne) – osobiście

    – Grybowie -osobiście

    – Mielcu-osobiście

    – Mystkowie – osobiście

    – Przydonicy- osobiście

    – Tyliczu-  osobiście

    – Wojniczu- osobiście

    – Starym Sączu -osobiście

e) konserwacje zabytkowych  rzeźb i nagrobków na cmentarzach w Starym

    i Nowym Sączu w ramach akcji „Ratujmy sądeckie nekropolie” 

d) inne realizacje na: www.arstec.pl

Za pracę społeczną i zawodową został uhonorowany:

–  Srebrnym Krzyżem Zasługi.

–  Srebrnym medalem Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski,

–  Medalem 700-lecia  Nowego Sącza,

–  Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

–  Złotą odznaką „Za Opiekę Nad Zabytkami”,

–  Odznaką „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej,

–  Dyplomem Honorowym  PTTK,

–  Brązową  Odznaką Honorową Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.