Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Szlak św. Wawrzyńca 2

Kapliczka na Podoleńcu

W miejscu gdzie obecnie znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej znajdował się niegdyś kościół pw. Bożej Opatrzności i św. Sebastiana. Kościół ten wybudowano w celu uproszenia u Boga, za wstawiennictwem św. Sebastiana, oddalenia plagi chorób zakaźnych, które w tamtym czasie dziesiątkowały parafię. Niewielki murowany kościół z dachem krytym gontem został wybudowany w 1625r. Przez prawie dwa wieki był jednym z dwóch istniejących równocześnie kościołów w Biegonicach. Wokół kościoła św. Sebastiana istniał także drugi cmentarz parafialny. Wraz z wprowadzeniem przez Austriaków prawa o likwidacji cmentarzy przykościelnych w latach osiemdziesiątych XVIII wieku cmentarz ten został zamknięty. Jednakże w 1873r, być może z obawy przed rozszerzaniem się epidemii cholery, na cmentarzu tym pochowano, zapewne we wspólnych grobach 72 ofiary epidemii (m.in. ówczesnego proboszcza ks. Jana Pallara). Z tej racji cmentarz został nazwany „cholerycznym”. Znajdujące się na tym cmentarzu mogiły, wyłącznie ziemne, nie zachowały się do naszych czasów.

Kościół św. Sebastiana bardzo już zniszczony został rozebrany w 1795r. W miejscu tego kościoła oraz cmentarza w roku 1875 zbudowano niewielką kapliczkę Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Kapliczka była potem kilkakrotnie odnawiana i przebudowywana. W roku 2016 dokonano fachowej konserwacji zabytkowego XIX wiecznego postumentu oraz postawiono nową kamienną figurę Matki Bożej. Wiosną 2017r miejsce dawnego cmentarza oraz kościoła św. Sebastiana zostało otoczone nowym ogrodzeniem.

W Roku Jubileuszu 750-lecia powstania Parafii św. Wawrzyńca tj. 2019 miejsce to zostało włączone do powstającego Szlaku św. Wawrzyńca.