Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Szlak św. Wawrzyńca 4

Krzyż Jubileuszowy na Winnej Górze

Po raz pierwszy krzyż na Winnej Górze, górujący nad całą okolicą, planowano postawić z okazji Jubileuszu 1900-lecia Narodzin Chrystusa – w roku 1900. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był proboszcz biegonicki ks. Andrzej Niemiec. Z różnych powodów do tego wtedy nie doszło. Ostatecznie krzyż został ustawiony w tym miejscu, staraniem proboszcza ks. dr Stefana Zalesieńskiego oraz parafian, dla uczczenia obchodzonego w Kościele Wielkiego Jubileuszu 1900-lecia zbawczej Męki Chrystusa. W procesji z udziałem wielkiej liczby parafian zaniesiono go z kościoła w Biegonicach na Winną Górę w Wielki Piątek 1934r.

Obecny krzyż na Winnej Górze jest już trzecim z kolei krzyżem stojącym na tym miejscu. Na skutek działalności warunków atmosferycznych pierwotny krzyż w dużej części uległ zniszczeniu i w 1989r wymieniono go na nowy. We wrześniu 2014r silne wiatry spowodowały przewrócenie krzyża. Po tym wydarzeniu w tym miejscu postawiono nowy, wyższy krzyż. Obecnie jest on w nocy pięknie podświetlony i doskonale widoczny.

W roku 2020 miejsce to zostało włączone do powstającego Szlaku św. Wawrzyńca.