Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

03 IX 2018 – 09 IX 2018

 

Pon. 6.00

1.o błog. Boże dla Doroty, Zbigniewa Ogonowskich i ich dzieci

2. + Zofii, Stefana Hedwik – z okazji imienin

3. + Marii Małek – greg. 3 (poza par.)

9.00

w intencji nauczycieli i dzieci Szkoły Podstawowej w Biegonicach

18.00 

1. + Marii Użarowskiej – z okazji imienin

2. + Rozalii, Michała Zabrzewskich – z okazji imienin

Wt. 6.00

1. + Marii Małek – greg. 4

2. + Rozalii, Józefa Kosal i ich dzieci

3. + Rozalii, Andrzeja Poręba

4. + Stanisława Kożucha – od syna Marka

18.00

1. + Rozalii, Stanisława Basta

2. + Emilii Pająk – od Rozalii, Władysława Smyda z rodz. (poza par)

Śr. 6.00

1. + Michała, Magdaleny Gadżałów – od syna Władysława

2. + Marii Małek – greg. 5

3. + Stanisława Farona – od Edyty, Mariusza Tokarczyk

3. + Jerzego Mróz – od Łukasza Barnacha z rodz. (poza par.)

18.00

1. + Zofii Kowalik – w 7 rocz. śm.

2. o błog. Boże dla Urszuli, Jacka Kwaśny – w 25 rocz. ślubu

Czw. 6.00

1. + za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Jana, Stefanii, Wojciecha Kulasów i zmarłych z rodz.

3. + Mieczysława Pociecha – od siostrzeńca Wiesława z rodz.

4. + Mieczysława Pociecha – od koleżanek i kolegów Edyty z Technikum (poza par.)

18.00

1. + Marii Małek – greg. 6

2. + Marii Kożuch – od koleżanek z Działu Wyrobów Drobnych

Pt.  6.00

1. + Wojciecha, Heleny Marczyk (w 20 rocz. śm.); Władysława Rams

2. + Mieczysława, Krystyny Poręba (w 10 rocz. śm.)

3. + Tadeusza Wierny – od Stanisława, Edwarda Tokarczyk

4. + Marii Małek – greg. 7 (poza par.)

18.00 

1. o błog. Boże dla Marysi Pasoń (3 rocz. urodzin), Edytki Pasoń (1 rocz. urodzin) i ich rodziców

2. + Barbary Sarota – od Pauliny, Wojciecha Barycz

Sob. 6.00 

1. + Marii Małek – greg. 8

2. + Marii, Józefa łatka, ich dzieci i wnuków – od córek

3. + Józefa Witowskiego – w rocz. śm.

18.00

1. + Ludwika Jaworskiego – w rocz. śm.

2. + Heleny Grądziel – w 20 rocz. śm.

3. + Dominika Saroty – od Zygmuntowej z córką Małgorzatą (poza par.)

Ndz.

6.00

1.w intencji parafian

2. + Stanisława Fiut; Stanisława, Stefanii Wolak

7.30

1. + Bronisławy, Jana, Heleny Marczyk

2. + Elżbiety Witowskiej – od rodz. Oczkowiczów

9.00

+ Józefa Żytkowicza – w 3 rocz. śm.

10.30

1. + Kingi Witowskiej (w 20 rocz. śm.) i jej męża

2. + Mariana Szkaradka – od żony i dzieci

15.30

+ Marii Małek – greg. 9