Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła

Po kilku miesiącach starań Parafia uzyskała od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Pozwolenie na wykonanie nasadzenia zieleni na skarpie przy zabytkowym kościele pw. św. Wawrzyńca”. Zabezpieczenie 230 m2 terenu przykościelnego i nasadzenie na nim ozdobnych roślin i krzewów jest kolejnym etapem uporządkowania wejścia głównego do kościoła po wykonaniu nowych schodów. Chcemy, aby prace były wykonane solidnie i zapewniły efekt na całe lata. Niestety nie są one tanie tym bardziej, że należy je wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Konserwatora Projektem.

Koszt całkowity wyniesie ok. 50.000 zł. Parafia nie jest w stanie pokryć tych kosztów z bieżących składek. W związku z tym zwracam się z prośbą do wszystkich parafian o złożenie na ten cel dodatkowych ofiar. Prosimy o złożenie ich na tacę w podpisanych przez siebie kopertach lub przelewem na konto parafii. Nie wyznaczamy żadnej wielkości ofiar. Kto może – prosimy o większą ofiarę, mniej zasobnych prosimy o ofiarę na miarę swoich możliwości. Liczymy na to, że uda się zebrać potrzebną sumę i wykonać te prace początkiem maja.

W gablotach wewnątrz i na zewnątrz kościoła są zamieszczone plany oraz wizualizacja komputerowa pokazująca jak będzie po zakończeniu prac wyglądało wejście do naszego kościoła. Prosimy się z nimi zapoznać. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się jeszcze bardziej upiększyć wejście do naszego kościoła.


rosliny_03rosliny_04rosliny_05

rosliny_06rosliny_07rosliny_08

rosliny_09rosliny_10rosliny_11

rosliny_12rosliny_13