Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Nietypowa kolęda

W Polsce od wieków istnieje tradycja tzw. „kolędy”, czyli wizyty duszpasterskiej w okresie Bożego Narodzenia. Decyzją ks. Biskupa, ze względu na trwającą epidemię, w tym roku nie mogła ona odbyć się w tradycyjnej formie. Duszpasterze chcieli jednak podtrzymać zwyczaj modlitwy o Boże błogosławieństwo dla rodzin, dlatego organizowane były Msze św. „Kolędowe”. Każdego dnia na Mszę św. do kościoła mogli przyjść mieszkańcy danego rejonu parafii, zgodnie z porządkiem kolędowym, aby spotkać się na modlitwie. Spotkanie rozpoczynało się Mszą św. w intencji mieszkańców rejonu parafii, podczas której mogli wysłuchać kazania okolicznościowego. Po Mszy zaś była krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwę kończyło indywidualne błogosławieństwo rodzin Najświętszym Sakramentem przy śpiewie kolędy „Bóg się rodzi”. Po zakończeniu modlitwy parafianie mogli zabrać do domów pobłogosławioną wodę święconą, a także modlitewnik kolędowy i kalendarz parafialny.