Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Jubileuszowe Triduum

W niedzielę 4 grudnia Ksiądz Proboszcz ogłosił triduum przygotowawcze przed Jubileuszem 750-lecia Parafii Św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach (lata 2017, 2018, 2019). W czasie jego trwania przewidziane są liczne działania, mające na celu m. in. odnowę duchową parafii czy renowację materialnego dziedzictwa.

Z tej okazji parafianie mogli obejrzeć wystawę zabytkowych figur, które zachowały się jeszcze z poprzedniego kościoła (stojącego w latach 1647-1907): rzeźby z grupy Trójcy Świętej (Bóg Ojciec i Jezus Chrystus), Boga Ojca oraz św. Wojciecha Biskupa. Figury te poddano konserwacji, a następnie odnowiono.

Oprócz historycznych rzeźb można było zobaczyć także fotograficzną dokumentację z renowacji kapliczki Matki Bożej na Podoleńcu. Została ona wzniesiona ok. 1870 roku na miejscu dawnego kościoła pw. Opatrzności Bożej i św. Sebastiana. Zbudowano go w roku 1625 w celu wyproszenia sobie łaski Bożej w chwilach zagrożenia powodzią, pożarem i chorobami zakaźnymi. Z powodu złego stanu technicznego i braku środków na jego remont i utrzymanie rozebrano go w 1795 roku. Przy ruinach tego kościoła powstał cmentarz, w którym grzebano m.in. ofiary epidemii – stąd nazwa „cmentarz choleryczny”. Do kapliczki na Podoleńcu dwa razy w roku udaje się procesja parafialna – w Uroczystość Bożego Ciała oraz z okazji tzw. Dni Krzyżowych przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. Znaczna część kosztów renowacji kapliczki została pokryta ze środków Urzędu Miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego, reszta zaś ze środków parafii.

Zdjęcia zobacz tu.