Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

„Wprowadzenie” – ks. Wojciech Witowski

   Mam nadzieję, że książka ta przyczyni się lepszego poznania historii Parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach. Jak wskazuje sam tytuł, starałem się w niej przedstawić zarys dziejów biegonickiej parafii, od jej powstania aż do czasów nam współczesnych. Parafia ta należy do jednej z najstarszych w Małopolsce, ale jeszcze nie doczekała się opracowania. Szczególną okazją i głównym powodem rozpoczęcia tego studium historycznego, jest zbliżający się jubileusz 750-lecia istnienia parafii, który będziemy obchodzić w roku 2019.

   Tak długi okres istnienia, którym szczyci się parafia w Biegonicach, nie może być dokładnie opracowany w jednej monografii. Dlatego żywię nadzieję, że praca ta stanie się motorem dla powstania innych, bardziej szczegółowych opracowań na temat Biegonic i biegonickiej parafii.

   Przy powstawaniu tej pracy głównymi źródłami były materiały historyczne znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie oraz Archiwum Parafialnym w Biegonicach. Informacji o najstarszych dziejach parafii w Biegonicach dostarczają archiwalne zapiski ks. Andrzeja Niemca, pochodzącego z Szynwałdu biegonickiego proboszcza.

   Pisząc te słowa ufam, że książka o Parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach, mojej rodzinnej parafii, przyczyni się do lepszego poznania dziejów tej starodawnej i pięknej parafii przygotowującej się do jubileuszu 750 – lecia swego istnienia.

 

„Wprowadzenie” – ks. Wojciech Witowski