Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

srkStowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej powstało w 1983r.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie wyznania rzymsko – katolickiego akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie. Obecnie w Diecezji Tarnowskiej działa 53 oddziały parafialne, w których zrzeszonych jest ok. 950 członków.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

    1. pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,
    2. troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską w dniu 22 października 1983 roku,
    3. troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju,
    4. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
    5. podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Do Oddziału Parafialnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich należy obecnie 15 członków. Prezesem Stowarzyszenia jest p. Bronisław Rosiek, Opiekunem Stowarzyszenia jest ks. proboszcz Piotr Lisowski. Spotkania odbywają się kilka razy w roku. Członkowie Stowarzyszenia biorą także udział w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych w ramach Szkoły Wiary.

Więcej o działalności Stowarzyszenia:  http://www.srk.diecezja.tarnow.pl/