Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Znaczki Jubileuszowe

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Operator Programu Grantowego: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

 

Zapraszamy do nabycia i korzystania ze znaczków Jubileuszowych. Znaczki dostępne w Parafii w cenie 4zł, są honorowane przez Pocztę Polską.