Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Wizyta Pasterza

W dniach 11 i 12 marca gościliśmy biskupa Andrzeja Jeża, który dokonał wizytacji kanonicznej w naszej parafii. Biskup Ordynariusz przybył do nas w sobotę 11 marca. Przed kościołem odbyło się uroczyste powitanie zacnego gościa, następnie biskup został procesyjnie wprowadzony do kościoła. Tego dnia udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Wieczorem zaś spotkał się z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

Następnego dnia, w niedzielę, przez cały dzień biskup modlił się wraz z parafianami w czasie wszystkich Mszy Św. oraz Gorzkich Żali. Wygłosił także Słowo Boże. W czasie przerw między nabożeństwami spotykał się z grupami parafialnymi – m. in. z chórem, ministrantami, Stowarzyszeniem Dzieci Maryi, Szkolnym Kołem Caritas.

Kilka tygodni przed wizytacją ks. Biskupa odbyły się jeszcze: wizytacja katechetyczna, gospodarcza i kancelaryjna. Przeprowadzili je przedstawiciele Biskupa Ordynariusza.

Parafia czeka teraz na dekret wizytacyjny, w którym otrzyma wskazania dotyczące dalszej pracy duszpasterskiej i funkcjonowania. Więcej zobacz tu.