Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Uroczystość Wszystkich Świętych 2020-11-01

Uroczystość Wszystkich Świętych 2020-11-01

W dniu dzisiejszym Msze św. w kościele odprawione będą o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 i 14.00 (za wszystkich zmarłych parafian). W tym dniu wyjątkowo nie będzie ani indywidualnych ani wspólnych modlitw na cmentarzu. Jest to dla nas wszystkich bardzo trudne doświadczenie. W duchu odpowiedzialności za zdrowie i życie Polaków w tych dniach unikajmy wszelkich większych skupisk ludności i pomagajmy sobie nawzajem w codziennych potrzebach.

To, że nie możemy dzisiaj odwiedzić naszych zmarłych na cmentarzach nie oznacza, że nie możemy się za nich pomodlić. Jest na to kilka sposobów.

Po pierwsze – możemy w intencji zmarłych ofiarować nasz udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii św. Przypominamy, że w nabożeństwach wewnątrz naszego kościoła może brać udział nie więcej niż 50 osób równocześnie. Będzie włączone nagłośnienie na zewnątrz kościoła. Pamiętajmy o obowiązku noszenia maseczek.

Po drugie – osoby korzystające z dyspensy biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. (zwłaszcza seniorów) zachęcamy do duchowej łączności z kościołami poprzez korzystanie z radiowej, telewizyjnej lub internetowej transmisji. Módlmy się, przyjmujmy Komunię św. na sposób duchowy. Aby ułatwić łączność z naszą parafią – począwszy od jutra będziemy transmitować w Internecie wszystkie Msze św. niedzielne w naszym kościele.

Po trzecie – zachęcamy do wypraszania dla swoich bliskich zmarłych odpustów (czyli darowania przez Boga kary doczesnej należnej człowiekowi za grzechy odpuszczone już na spowiedzi św.). Odpust ten można uzyskać poprzez:

– nawiedzenie kościoła (od południa Uroczystości Wszystkich Świętych do północy Dnia Zadusznego).

– nawiedzenie Cmentarza. (W tym roku, na mocy specjalnego przywileju Stolicy Apostolskiej, można to uczynić nie tylko przez pierwszy tydzień listopada ale przez cały listopad. Nawet jeżeli w tych dniach nie możemy pomodlić się na cmentarzu – odpust możemy zyskać w późniejszym terminie).

Warunkiem uzyskania odpustu jest stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. oraz modlitwa (np. „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” i „Wierzę w Boga”) w intencjach Ojca Świętego. Jeżeli wzbudzimy w duszy postanowienie unikania jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego – możemy uzyskać odpust zupełny, jeśli nasze postanowienie nie będzie całkowite – odpust cząstkowy.

Po czwarte – zachęcamy do zamawiania Wypominek za zmarłych. Karty wspominkowe znajdują się na ołtarzu bocznym. Wypominki za zmarłych można składać na tacę, w zakrystii lub (z racji trwającej sytuacji epidemii) drogą internetową. Różaniec z wypominkami za zmarłych będzie odmawiany od najbliższego poniedziałku do środy o godz. 17.30. Począwszy od przyszłego tygodnia wypominki odmawiane będą w każdą niedzielę przed Mszami o godz. 6.00, 7.30 i 10.30. Nazwiska zmarłych z Wypominek listopadowych są czytane „po kolei” natomiast nazwiska zmarłych z Wypominek rocznych przed Mszami, które wybrały osoby proszące o Wypominki. W wypadku nie podania żadnej godziny nazwiska te są dołączone do jednej z list.

Zewnętrznym znakiem duchowej łączności ze zmarłymi spoczywającymi na naszym cmentarzu może być także zapalenie wirtualnego znicza na ich grobie. W tym celu należy wejść na stronę Wirtualnego Cmentarza w Biegonicach: https://nowysaczbiegonice.grobonet.com , wpisać w Wyszukiwarce nazwisko i imię zmarłej osoby, „kliknąć” na dany grób i zapalić wirtualny znicz. Znicz będzie „palił się” przez 7 dni. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Pamiętajmy, by potem wspólnie się pomodlić – tak jak gdybyśmy fizycznie stali przy grobie bliskiej osoby.

Jutro przeżywać będziemy Dzień Zaduszny. W naszej parafii w tym dniu Msze św. odprawione będą o godz. 6.00 (za wszystkich zmarłych), 7.00 i 18.00. Wypominki z modlitwami za zmarłych odmówione zostaną o godz. 6.30 i 17.30.

W tym tygodniu wypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. We czwartek w naszych modlitwach pamiętajmy o zmarłych kapłanach, z których posługi korzystaliśmy. Pamiętajmy także o ks. prałacie Józefie Atłasie – wieloletnim proboszczu naszej parafii. W intencji śp. ks. prałata Józefa – ks. proboszcz odprawi Mszę św. na plebanii we środę – w 2 rocznicę Jego śmierci.

We czwartek i piątek – okazja do spowiedzi św. w godz. 17.00 – 18.00.

Z racji panującej sytuacji zdrowotnej – nie będzie w piątek odwiedzin chorych przez kapłana. Zawieszone zostają także odwiedziny z Komunią św. przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Kapłana można poprosić do ciężko chorych – z Komunią św. Wiatykiem.

Z racji I soboty – odmówimy wspólnie różaniec o godz. 17.00 i wysłuchamy rozważania, będzie też obrzęd Komunii św. Następnie o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. „niedzielna”. Osoby starsze praktykujące I soboty miesiąca zachęcamy do odmówienia różańca w swoich domach.

U ministrantów możemy nabyć bieżącą prasę katolicką. Wszyscy potrzebujemy w tych dniach światła płynącego z naszej wiary. Warto pomyśleć także o osobach, które nie chodzą w tych dniach do kościoła a chętnie czytają gazety religijne. Sprawmy im taką duchową radość przynosząc religijną gazetę.

„Bóg zapłać” za ofiary złożone na rzecz parafii dzisiaj na tacę lub na konto parafii. Umożliwiają one funkcjonowanie parafii w tych niełatwych dla wszystkich dniach.