Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 2019-11-24

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 2019-11-24

Przeżywamy dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to także Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza. Wyrażamy wdzięczność ministrantom i lektorom – zwłaszcza tym, którzy pilnie pełnią służbę przy ołtarzu. Gratulujemy ich rodzicom dobrego wychowania swoich synów.

Dzisiaj przeżywamy także Niedzielę Synodalną. Naszą modlitwą i refleksją towarzyszymy pracom V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Zapraszamy na nieszpory niedzielne dziś o godz. 15.00.

Zapraszamy na Nowennę do św. Wawrzyńca jutro po Mszy św. wieczornej oraz Nowennę do Matki Bożej Biegonickiej we środę o godz. 17.30.

W piątek wypada 10 rocznica konsekracji biskupiej bpa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Również w piątek w kościele św. Elżbiety w Starym Sączu podczas Mszy św. o godz. 18.00 do grona lektorów zostanie włączonych jedenastu ministrantów z naszej parafii. Przez kilka kolejnych sobót przygotowywali się oni do tej funkcji podczas specjalnego Kursu Lektorskiego. Nowym lektorom serdecznie gratulujemy.

W sobotę obchodzić będziemy Święto św. Andrzeja Apostoła.

Informujemy, że młodzież z naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania z rąk biskupa Stanisława Salaterskiego w kościele w Żeleźnikowej w dniu 2 kwietnia o godz. 15.30. Uczniów klasy VIII z naszej parafii, w ramach przygotowania się do bierzmowania, zapraszamy na krótką wycieczkę po Nowym Sączu. Zwiedzimy wystawę poświęconą naszej parafii w Muzeum Regionalnym, studio diecezjalnego radia RDN Nowy Sącz oraz Bazylikę św. Małgorzaty. Wyjazd z parkingu koło kościoła nastąpi w najbliższą sobotę o godz. 9.00. Wszelki koszty pokrywa parafia.

Członków Róży im. św. Judy Tadeusza prosimy o poprowadzenie w grudniu „Godzinek”.

Najbliższa niedziela to zarazem pierwsza niedziela Adwentu. Począwszy od przyszłej niedzieli przed kościołem można będzie nabyć świecę wigilijną, którą stawiamy na naszych stołach w dzień Wigilii. Składając ofiarę, nie mniejszą niż 5 zł, możemy pomóc dzieciom z rodzin najuboższych. Członków Caritasu prosimy o zorganizowanie rozprowadzania świec.

U ministrantów można nabyć prasę katolicką. Do „Gościa Niedzielnego” jest dołączony bezpłatnie kalendarz na rok 2020.

Proszono nas o ogłoszenie:

Sołtys, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich zapraszają dzieci z Łazów Biegonickich na „Zabawę Andrzejkową” do Wiejskiego Domu Kultury w sobotę o godz. 14.00