Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie

W październiku 1996 r. ówczesny Biskup Tarnowski Józef Życiński powołał do istnienia stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

Celem Towarzystwa, posiadającego osobowość kościelną i cywilno-prawną, jest troska o rozwój powołań kapłańskich. Jej przejawem jest współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, niesienie mu pomocy duchowej i materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej zgodnie z nauką Kościoła katolickiego.

Swoje statutowe cele Towarzystwo realizuje między innymi przez pozyskiwanie nowych członków, modlitwę w intencji moderatorów i alumnów, troskę o nowe powołania do stanu duchownego, pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do funkcjonowania Seminarium, prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie dozwolonym stowarzyszeniom, organizowanie spotkań, a także przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami mającymi podobne cele.

Członkiem TP WSD zostaje się na podstawie złożonej deklaracji lub własnoręcznego podpisu w księdze zgłoszeń i po uiszczeniu przynajmniej części zadeklarowanej składki. Deklaracje zostają w parafii, a listę członków z adresami należy przesłać na adres Zarządu Głównego Towarzystwa w Tarnowie. Członkowie otrzymują legitymacje oraz korzystają z owoców Mszy św. sprawowanej codziennie w seminaryjnej kaplicy z udziałem kleryków, za wszystkich żyjących i zmarłych dobroczyńców Seminarium.

  W naszej parafii członkowie Towarzystwa wspomagają Seminarium Duchowne w Tarnowie m.in. przez przygotowywanie adoracji Najświętszego Sakramentu w Pierwsze czwartki miesiąca, ofiarując swoją modlitwę w intencji powołanych do kapłaństwa, kapłanów oraz o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.