Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Szkoła w Biegonicach ma już 150 lat… a nawet więcej

We czwartek 8 czerwca Szkoła Podstawowa nr 14 w Nowym Sączu obchodziła Jubileusz 150-lecia swojego istnienia. Z tej okazji w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza Św. W homilii podczas Mszy Św. ks. Proboszcz przypomniał zebranym, że tradycje oświatowe w Biegonicach sięgają znacznie dalej, niż 150 lat wstecz. Najpóźniej w XVI wieku istniała już w Biegonicach szkoła parafialna dla chłopców. Szkoła ta odznaczała się w niektórych okresach swego istnienia wysokim poziomem nauczania, czego świadectwem są choćby uwagi zapisane podczas wizytacji kanonicznych parafii. Więcej na temat historii szkoły w Biegonicach można będzie znaleźć w przygotowywanej monografii parafii. Kilka informacji można znaleźć tu.Zdjęcia z uroczystości można znaleźć tu.