Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Święci zawsze aktualni

We czwartek 16 września grupa 46 parafian wyruszyła w pielgrzymkę śladami świętych i błogosławionych. Głównym celem pielgrzymki było ostatnie miejsce internowania niedawno ogłoszonego błogosławionym ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Komańcza. Mieliśmy okazję wysłuchać ciekawej i bardzo osobistej wypowiedzi pracującej w Komańczy siostry nazaretanki na temat ks. kardynała Wyszyńskiego. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. w kaplicy klasztornej, w której kiedyś modlił się błogosławiony. Kolejnym punktem naszej pielgrzymki była Dukla. Zwiedziliśmy miejsca związane z życiem XV-wiecznego świętego Jana z Dukli: klasztor oo. bernardynów oraz miejsce, gdzie kiedyś była pustelnia św. Jana z Dukli. Zdjęcia z tej pielgrzymki możemy zobaczyć tu