Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Schola parafialna

Pomysł zorganizowania scholii parafialnej zrodził się w głowie ks. proboszcza Piotra Lisowskiego na jesieni 2012r. Chodziło o stworzenie dzieciom z naszej parafii możliwości systematycznej nauki śpiewu piosenek religijnych i wykonywania ich podczas różnego rodzaju nabożeństw. W tym celu ks. proboszcz poprosił o prowadzenie zajęć panią Katarzynę Leszczyk – nauczycielkę muzyki w Szkole Podstawowej oraz Przedszkolu im. Ojca Pio w Biegonicach. Zgłosiło się kilkanaście chętnych dzieci i rozpoczęto próby. Po kilku latach członkowie scholii zdobyli już niemałe umiejętności muzyczne. Obecnie kolejne już osoby tworzące Scholę parafialną systematycznie spotykają się na próbach śpiewu w Sali w budynku plebanii. Schola śpiewa mniej więcej raz w miesiącu podczas niedzielnej Mszy św. Okazjonalnie członkowie scholi organizują też koncerty kolęd lub np. pieśni patriotycznych. Wszystkich pragnących włączyć się w działalność scholii prosimy o kontakt z parafią lub panią opiekunką.