Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Róże Różańcowe

1. Róża Miłosierdzia Bożego – zelatorka Zofia Jeleń (20 członkiń)

2. Róża Matki Pięknej Miłości – zelatorka Bronisława Kowalik (19 członkiń)

3. Róża św. Barbary – zelatorka Zofia Paluch (16 członkiń)

4. Róża Matki Bożej Różańcowej – zelatorka Zofia Barnach (20 członkiń)

5. Róża św. Katarzyny Laboure – zelatorka Krystyna Podpora (20 członkiń)

6. Róża św. Kingi – zelatorka Barbara Cebula (20 członkiń)

7. Róża św. Elżbiety – zelatorka Bożena Borkowska (20 członkiń)

8. Róża św. Faustyny – zelatorka Maria Dyrek (20 członkiń)

9. Róża św. Cecylii – zelatorka Lucyna Kowalczyk (20 członkiń)

10. Róża św. Weroniki – zelatorka Rozalia Hasior (20 członkiń)

11. Róża św. Anny – zelatorka Anna Sarota (20 członkiń)

12. Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus – nauczycielska, zelatorka Elżbieta Jagosz (20 członkiń)

13. Róża św. Antoniego – zelator Jan Faron (20 członków)

14. Róża św. Kazimierza – zelator Andrzej Fiut (10 członków)

15. Róża św. Tadeusza – zelator Andrzej Kowalczyk (20członków)

16. Róża św. Maksymiliana – zelator Stefan Majka (18 członków)

17. Róża św. Józefa – zelator Józef Kościsz (20 członków)

 

1. Róża Miłosierdzia Bożego

1. Jeleń Zofia – zelatorka

2. Bednarek Alicja

3. Bielak Stanisława

4. Buchman Katarzyna

5. Cebula Helena

6. Faron Maria

7. Hernik Maria

8. Jeleń Ewa

9. Jeleń Zofia

10. Konior Anna

11. Konior Katarzyna

12. Konior Maria

13. Kopyczyńska Władysława

14. Łabno Janina

15. Ogorzałek Wanda

16. Poręba Genowefa

17. Poręba Józefa

18. Rzęsikowska Bożena

19. Wnęk Maria

20. Zielińska Anna

2. Róża Matki Pięknej Miłości

1. Kowalik Bronisława – zelatorka

2. Barnach Helena

3. Faron Stanisława

4. Fiut Bogumiła

5. Gabryś Krystyna

6. Gabryś Mirella

7. Gargas Maria

8. Gieniec Małgorzata

9. Górka Jadwiga

10. Kędroń Janina

11. Legutko Małgorzata

12. Łatka Maria

13. Maślanka Magdalena

14. Mrozowska Halina

15. Plata Małgorzata

16. Romanek Danuta

17. Sławecka Renata

18. Sułowicz Irena

19. Tokarczyk Michalina

20.

3. Róża św. Barbary

1. Paluch Zofia – zelatorka

2. Gargula Barbara

3. Gargula Jadwiga

4. Kotas Irena

5. Kotas Karolina

6. Kotlarz Jadwiga

7. Ogórek Krystyna

8. Ogiela Teresa

9. Konior Kazimiera

10. Paluch Maria

11. Rap Anna

12. Rap Michalina

13. Sarota Maria

14. Skalska Marta

15. Wojtaszek Zofia

16. Zalesińska Łucja

17.

18.

19.

20.

4. Róża Matki Bożej Różańcowej

1. Barnach Zofia – zelatorka

2. Barnach Joanna

3. Czop Justyna

4. Czyżycka Maria

5. Fornagiel Zofia

6. Górka Alicja

7. Janik Anna

8. Janik Cecylia

9. Kożuch Maria

10. Krzak Stanisława

11. Łukasik Zofia

12. Majerska Helena

13. Mróz Agnieszka

14.Ogorzałek Magdalena

15. Ogorzałek Zofia

16. Opoka Józefa

17. Różowska Ewa

18. Stawiarska Stanisława

19. Tokarczyk Barbara

20. Wierny Maria

5. Róża św. Katarzyny Laboure

1. Podpora Krystyna – zelatorka

2. Konior Renata

3. Kościsz Irena

4. Kościsz Kazimiera

5. Legutko Józefa

6. Majkrzak Marta

7. Mikołajczyk Teresa

8. Owsianka Pelagia

9. Piętka Grażyna

10. Sójka Kazimiera

11. Sroka Stanisława

12. Stanek Barbara

13. Stanek Krystyna

14. Tokarczyk Halina

15. Wątorska Jadwiga

16. Wielowska Paulina

17. Witowska Zofia

18. Włochowska Kazimiera

19. Wójcik Jadwiga

20. Żytkowicz Wanda

6. Róża św. Kingi

1. Cebula Barbara – zelatorka

2. Banach Anna

3. Hędrzak Anastazja

4. Kojs Maria

5. Kowalik Anna

6. Lisowska Krystyna

7. Marczyk Maria

8. Mikuła Maria

9. Potok Halina

10. Ruchała Anna

11. Rzęsikowska Elżbieta

12. Szczepańska Anna

13. Szkaradek Kazimiera

14. Tajak Barbara

15. Witowska Helena

16. Wojakowska Grażyna

17. Wojsław Teresa

18. Wójcik Małgorzata

19. Wójcik Władysława

20. Wójs Danuta

7. Róża św. Elżbiety

1. Borkowska Bożena – zelatorka

2. Kalisz Krystyna

3. Korona Małgorzata

4. Korona Monika

5. Kowalik Ewa

6. Łękawska Krystyna

7. Łękawska Sylwia

8. Majka Marta

9. Majka-Kulka Paulina

10. Majoch Anna

11. Matiaszek Beata

12. Nowakowska Zofia

13. Ogiela Marta

14. Pawlarczyk Paulina

15. Pierzchała Bernadeta

16. Poparda Anna

17. Starzyk Agnieszka

18. Turek Klaudia

19. Wastag Anna

20. Żmuda-Wasiniewska Izabella

8. Róża św. Marii Magdaleny

9. Róża św. Faustyny

1. Dyrek Maria – zelatorka

2. Banach Anna (z ul. Węgierskiej)

3. Bartkowska Stanisława

4. Fiut Michalina

5. Fuk Maria

6. Fyda Stanisława

7. Janik Honorata

8. Janisz Jolanta

9. Jaskulska Genowefa

10. Jodłowska Katarzyna

11. Kumor Agata

12. Majcher Elżbieta

13. Ogiela Agnieszka

14. Pawlik Alicja

15. Ryczek Wiesława

16. Syktus Maria

17. Tokarz Ewa

18. Waligóra Bożena

19. Witowska Maria

20. Wolak Halina

10. Róża św. Cecylii

1. Kowalczyk Lucyna – zelatorka

2. Biel Celina

3. Biel Lidia

4. Borek Maria

5. Cabała Lucyna

6. Górka Helena

7. Jakubowska Marta

8. Kądziołka Joanna

9. Kość Bogumiła

10. Marczyk Halina

11. Mrozowska Józefa

12. Nędza Małgorzata

13. Niedźwiedź Barbara

14. Rams Weronika

15. Rams Zofia

16. Sajdak Barbara

17. Stawiarska Anna

18. Stępień Maria

19. Surma Joanna

20. Zarzeka Anna

11. Róża św. Weroniki

1. Hasior Rozalia – zelatorka

2. Bąk Marta

3. Celusta Barbara

4. Jędraczka Zofia

5. Kudłacz Maria

6. Lelito Janina

7. Łukasik Agata

8. Marchewka Małgorzata

9. Marczyk Halina

10. Marczyk Janina

11. Marczyk Maria

12. Marczyk Weronika

13. Mrzygłód Ewa

14. Nowak Bożena

15. Nowak Karolina

16. Poręba Maria

17. Rams Maria

18. Rembiasz Małgorzata

19. Wilk Zofia

20. Wójcik Teresa

12. Róża św. Anny

1. Sarota Anna – zelatorka

2. Banach Janina

3. Bernaś Krystyna

4. Błaszczyk Krystyna

5. Cisowska Krystyna

6. Gargas Stefania

7. Górska Maria

8. Maciaś Anna

9. Pajor Aniela

10. Popiół Wiesława

11. Rogowska Józefa

12. Rzońca Anna

13. Skut Alicja

14. Styrna Teresa

15. Wierna Halina

16. Witowska Elżbieta

17. Witowska Lucyna

18. Witowska Małgorzata

19. Witowska Maria

20. Witowska Maria

13. Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

1. Jagosz Elżbieta – zelatorka

2. Biel

3. Botwina Krystyna

4. Dadał Gienowefa

5. Fiut Anna

6. Gnoińska Bożena

7. Gryźniak Maria

8. Guc Irena

9. Janisz Elżbieta

10. Kurzeja Bogusława

11. Kurzeja Józefa

12. Majoch Maria

13. Nędza Zofia

14. Pytel Kazimiera

15. Rakoczy Barbara

16. Rakoczy Maria

17. Rzońca Agata

18. Semla Maria

19. Woźniak Zofia

20. Wójs Małgorzata

14. Róża św. Antoniego

1. Faron Jan – zelator

2. Drożdż Józef

3. Góra Stanisław

4. Kowalik Jan

5. Kowalik Mateusz

6. Łękawski Władysław

7. Mrozowski Bronisław

8. Mrozowski Marek

9. Nowak Jan

10. Ogorzały Julian

11. Paluch Kazimierz

12. Poparda Julian

13. Rams Stanisław

14. Rosiek Jan

15. Różowski

16. Stawiarski Jan

17. Tokarczyk Tadeusz

18. Wójcik Jan

19. Wójcik Janusz

20. Ziobrowski Józef

15. Róża św. Kazimierza

16. Róża św. Tadeusza

1. Kowalczyk Andrzej – zelator

2. Gargas Paweł

3. Górka Józef

4. Górka Marian

5. Jakubowski Andrzej

6. Jaworski Stanisław

7. Kędroń Jan

8. Klimczak Stanisław

9. Kowalik Leszek

10. Kowalik Sławomir

11. Krzak Stanisław

12. Opoka Leon

13. Rembiasz Stanisław

14. Rap Alojzy

15. Rap Andrzej

16. Skalski Grzegorz

17. Słaby Kamil

18. Sławecki Antoni

19. Starzyk Rafał

20. Szczepaniak Kazimierz

17. Róża św. Maksymiliana

1. Majka Stefan – zelator

2. Barnach Józef

3. Cebula Stanisław

4. Jeleń Franciszek

5. Jeleń Jan

6. Kojs Jan

7. Konior Jan

8. Konior Marcin

9. Konior Stefan

10. Korona Wiesław

11. Kościsz Ryszard

12. Majka Kamil

13. Marchewka Tadeusz

14. Potok Marek

15. Poręba Józef

16. Sarota Ryszard

17. Wójcik Jerzy

18. Zieliński Jan

19.

20.

18. Róża św. Józefa

1. Kościsz Józef – zelator

2. Banach Franciszek

3. Bąk Roman

4. Bąk Mateusz

5. Guc Antoni

6. Konior Józef

7. Kościsz Antoni

8. Nędza Władysław

9. Nowakowski Tomasz

10. Łękawski Marek

11. Ogiela Józef

12. Piętka Jacenty

13. Stanek Józef

14. Szkarłat Andrzej

15. Tokarczyk Adam

16. Witowski Andrzej

17. Witowski Jan

18. Witowski Stanisław

19. Włochowski Andrzej

20. Wolak Marian