Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Przewodnik “Szlakiem św. Wawrzyńca”

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Operator Programu Grantowego: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

 

 

Przewodnik “Szlakiem św. Wawrzyńca”

Zapraszamy do nabywania i korzystania z Przewodnika “Szlakiem św. Wawrzyńca”. Przewodnik ten, wydany staraniem Stowarzyszenia Wawrzyniec, jest dostępny w parafii oraz w siedzibie Stowarzyszenia Wawrzyniec, ul. Biegonicka 8, 33–300 Nowy Sącz.