Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Powstaje Szkolne Koło Caritas

W wyjątkowy sposób uczcili w tym roku Dzień Papieski uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Biegonicach. W piątek 17 października udali się oni autobusem do Starego Sącza. Tam zwiedzili miejsca związane z osobą św. Jana Pawła II – Ołtarz Papieski i Muzeum Papieskie. Następnie w Domu Pielgrzyma OPOKA uczestniczyli oni we Mszy św. Oprawę muzyczną przygotowała schola muzyczna złożona z uczniów. Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Grzanka – wicedyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej. Na zakończenie 47 uczniów zostało uroczyście przyjętych do nowoutworzonego Szkolnego Koła Caritas przy Szkole w Biegonicach. Celem Koła jest umacnianie wśród uczniów „wyobraźni miłosierdzia” tj. wrażliwości na potrzeby innych ludzi na wzór św. Jana Pawła II. Więcej można zobaczyć tu.