Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Porządek kolędy

 

Sobota 12 I od godz. 8.00

1 Ksiądz – ul. Gospodarska – od rodz. Jędraczków do rodz. Marczyków, Łatka Władysław, ul. Popradzka do rodz. Kruczek

2 Ksiądz – ul. Słowacka – od rodz. Jana Witowskiego do rodz. Niemców

 

Poniedziałek 14 I od godz. 14.30

1 Ksiądz – ul. Elektrodowa od rodz. Cisowskich (lewa strona), ul. Sędziwoja, Elektrodowa do kapliczki

2 Ksiądz – ul. Elektrodowa (prawa strona) do rodz. Śmiałków

 

Wtorek 15 I od godz. 14.30

1 Ksiądz –ul. Ceramiczna – od rodz. Mikuła do rodz. Jana Jelenia

2 Ksiądz – ul. Ceramiczna – od rodz. Tomasza Rogowskiego do rodz. Gach, ul. Towarowa do rodz. Andrzeja Marczyka

 

Czwartek 17 I od godz. 14.30

1 Ksiądz – ul. Towarowa – od rodz. Szkaradków, ul. Sędziwoja, ul. Towarowa do rodz. Zielińskich

2 Ksiądz – ul. Węgierska – od rodz. Ryszarda Saroty, ul. Siewna (do rodz. Majoch) i dalszy ciąg ul. Węgierskiej do krzyżówki z ul. Biegonicką

 

Piątek 18 I od godz. 14.30

1 Ksiądz – ul. Węgierska – od Biedronki do Cmentarza

2 Ksiądz – ul. Węgierska od krzyżówki z ul. Biegonicką do rodz. Kmietowiczów, ul. Weigla

 

Sobota 19 I od godz. 8.00

1 Ksiądz – ul. Biegonicka – od p. Stanisławy Fyda, rodz. Waligórów w stronę Łazów Biegonickich (lewa strona)

2 Ksiądz – ul. Biegonicka – od rodz. Stanisława Witowskiego w stronę Łazów Biegonickich (prawa strona)