Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Pielgrzymka „Śladami św. Wawrzyńca”

W poniedziałek 29 maja grupa parafian na czele z ks. Proboszczem udała się w parafialną pielgrzymkę „Śladami św. Wawrzyńca”. Głównym celem pielgrzymki były jedyne oprócz naszego w diecezji tarnowskiej kościoły noszące wezwanie św. Wawrzyńca. Pierwszym z nich była kolegiata w Wojniczu. Dzięki uprzejmości tamtejszego ks. Proboszcza zwiedziliśmy pięknie utrzymaną kolegiatę. Naszą uwagę zwróciły duża figura św. Wawrzyńca w prezbiterium, bogaty wystrój kościoła a także monumentalne drzwi ukazujące patrona parafii. Ks. Proboszcz zapoznał nas także pobieżnie z bogatą historią parafii. Na zakończenie odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i ucałowaliśmy relikwie św. Jana Pawła II i św. Faustyny. Korzystając z okazji nawiedziliśmy również zabytkowy kościół św. Leonarda w Wojniczu.

Z Wojnicza wyruszyliśmy w stronę Zagórzan. Po drodze odwiedziliśmy sporych rozmiarów cmentarz żołnierzy z I wojny światowej w Łużnej, gdzie odmówiliśmy modlitwę.

Ostatnim celem naszej wędrówki był kościół w Zagórzanach. Wizerunek św. Wawrzyńca znajduje się tam w obrazie ponad ołtarzem w prezbiterium. Wysłuchaliśmy także informacji ks. Proboszcza nt. historii parafii, a zwłaszcza 200 lat istnienia obecnego kościoła.

W drodze powrotnej nawiedziliśmy Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance. Zwiedziliśmy kościół, odmówiliśmy modlitwę oraz wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej.

Pielgrzymka pomogła nam lepiej poznać historię kultu św. Wawrzyńca w naszej diecezji. Gościnnych księży Proboszczów zaprosiliśmy wraz z ich parafianami do odwiedzenia naszej parafii.

Zdjęcia zobacz tu