Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Parafialny Oddział Caritas

caritas

Działalność Caritasu w Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach sięga lat dziewięćdziesiątych XX w. Parafialny Oddział Caritas został formalnie powołany do istnienia przez dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej dnia 19 listopada 2004 roku. Obecnie w parafialnym Caritasie systematyczną posługę charytatywną pełni 19 osób. Przewodniczącym Parafialnego Oddziału jest ks. proboszcz Piotr Lisowski.

Członkowie Parafialnego Oddziału Caritas dwa razy w roku, w okresie przedświątecznym, odwiedza starszych i potrzebujących z naszej parafii z paczkami i życzeniami świątecznymi (ok. 110 paczek), współorganizują Dzień Seniora, w razie potrzeby organizują pomoc doraźną. W ubiegłych latach Caritas Parafialny organizował dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 (obecnie nie ma już takiej potrzeby w związku z uruchomieniem programu 500 plus). Od marca 2011r przez kilka lat, z inicjatywy ks. proboszcza, Parafialny Oddział Caritas rozszerzył swoją współpracę z Caritas Diecezji Tarnowskiej. W ramach programu PAED (Program Pomocy Żywnościowej dla ubogich mieszkańców Unii Europejskiej) Caritas naszej Parafii kilkakrotnie w ciągu roku śpieszyła z pomocą żywnościową tym parafianom spełniającym określone w tym programie warunki dotyczące wysokości dochodów na członka rodziny (z pomocy takiej korzystało 42 rodziny). Obecnie, w związku ze zmianą sytuacji w kraju, program ten jest zawieszony.

Członkowie Caritasu pełnią także dyżury przed kościołem pomagając w zbieraniu ofiar składanych przez parafian do puszek na różnorodne akcje charytatywne organizowane przez Diecezję Tarnowską.

Dziękujemy za wspieranie pracy Parafialnego Caritasu wszystkim Ofiarodawcom ufającym słowom Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych Mnieście uczynili”. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy poprzez włączenie się w naszą działalność pragnęliby służyć.


Więcej informacji dotyczących działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej:

www.caritas.diecezja.tarnow.pl

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu – Biegonicach powstało na prośbę uczniów i Dyrektora Szkoły, w porozumieniu z ks. proboszczem, w dniu 14 października 2014r.

Powołane Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Członkowie Koła m.in. dwukrotnie w ciągu roku przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą odwiedzają domy ok. 10 seniorów oraz osób niepełnosprawnych z naszej parafii ze świątecznymi życzeniami i paczkami świątecznymi.

Obecnie opiekunami Koła są: ks. Bogusław Tokarz oraz Bożena Bulanda, Natalia Kowalik i Kinga Sambak.

Więcej informacji można znaleźć tu.