Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Modlitwy i pieśni ku czci św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Różo z ogrodu raju rozkosznego

 

Różo z ogrodu raju rozkosznego, * Wdzięczny kwiateczku Króla niebieskiego: * Wawrzyńcze w swojej trzymaj nas obronie, * Święty Patronie!

Boga Twojego wielki miłośniku, * Na tak okrutne stosy Męczenniku * Zbyt prędkim byłeś, cząstkę nam ochoty * Uproś do cnoty.

Jak wonne w ogniu kadzidło wydałeś * Dość wdzięczny zapach, piecząc się wołałeś * Na kracie: Przewróć, jedz, co się upiekło, * Ztąd Tobie piekło.

Walerianie, okrutny tyranie! * Laur ten w płomieniach Twoich nie ustanie: * Smaż go jako chcesz, obracaj na strony, * Woła smażony.

Większy mnie ogień dogrzewa miłości * Wewnątrz ku Bogu, przyłóż więcej złości, * Stosów, katowni, niebu daję dzięki * Za takie męki.

Ogień piekielny często się rozchodzi * Po sercach naszych, za którym przywodzi * Czart piekło swoje, a marnego ducha * Niejeden słucha.

Wawrzyńcze święty, spuść nam łask strumienie, * Na tak szkodliwe piekielne płomienie; * Nadzieję mamy w Twej świętej pomocy * W każdej niemocy.

Patronie święty, ofiaro święcona * Bogu i niebu na ogniu złożona; * Uproś cierpliwość, daj dar z nieba wzięty, * Wawrzyńcze święty!

Spraw duszom wszystkim w czyśćcu ochłodzenie, * Niech zgasi ogień, krwi Twej roztoczenie; * Daj to, okrutnie na krzyżu krwią zlany, * Jezu kochany!

 

Sławny Imienia Boga miłośniku

 

Sławny Imienia Boga miłośniku, * Mężny za wiarę świętą Męczenniku; * Dla wiecznej zapłaty, * Nie zważasz na kraty * Żelazne.

Z własną ochotą przymuszasz wyroki * Waleryana, które bez odwłoki, * Dla ciebie gotuje, * Palić rozkazuje * Żywego.

Smaży się święte na kracie twe ciało, * Ty przecie wołasz na tyrana śmiało: * Przewróć, kraj pieczenie, * Uczyń dopełnienie * Zamiaru.

Niech ci smakuje, przyłóż więcej złości, * Większe wewnętrzne Bóg ogniem miłości * Serce me zagrzewa, * A twoje zalewa * Płomienie.

Patronie Święty! ofiaro święcona, * Bogu i niebu na ogniu złożona, * Niech w każdej potrzebie, * Doznamy od ciebie * Pomocy.

Tyś jest od ognia szczególna zasłona, * Ciebie świat wielbi i ma za Patrona, * Zagaszaj pożary, * Kto cię z dobrej wiary * Zawoła.

Ratuj Wawrzyńcze nie tylko majątku, * Piastuj i dusze aż do życia szczątku; * Zagaś w nas płomienie, * Które potępienie * Sprawują.

Zjednaj Patronie grzechów odpuszczenie, * Życie cnotliwe i duszy zbawienie; * Niech dla twej przyczyny, * Bóg odpuści winy * Młodości.

 

Antyfona do św. Wawrzyńca

 

Święty Wawrzyńcze, nasz Patronie, prosimy Cię. * Święty Wawrzyńcze, nasz Patronie, błagamy Cię. * Cherubini śpiewajcie, * Serafini cześć oddajcie. * Święty Wawrzyńcze, nasz Patronie, prosimy Cię.