Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Parafialny Oddział Caritas

caritas

Działalność Caritasu w Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach sięga lat dziewięćdziesiątych XX w. Parafialny Oddział Caritas został formalnie powołany do istnienia przez dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej dnia 19 listopada 2004 roku. Obecnie w parafialnym Caritasie systematyczną posługę charytatywną pełni 19 osób. Przewodniczącym Parafialnego Oddziału jest ks. proboszcz Piotr Lisowski.

Parafialny Oddział Caritas dwa razy w roku, w okresie przedświątecznym, odwiedza starszych i potrzebujących z naszej parafii z paczkami i życzeniami świątecznymi (ok. 110 paczek), organizuje dożywianie dzieci w Szkole Podstawowej nr 14 (aktualnie korzysta z niego 19 dzieci), w razie potrzeby organizuje pomoc doraźną. Od marca 2011r, z inicjatywy ks. proboszcza, Parafialny Oddział Caritas rozszerzył dotychczasową współpracę z Caritas Diecezji Tarnowskiej. W ramach programu PAED (Program Pomocy Żywnościowej dla ubogich mieszkańców Unii Europejskiej) Caritas naszej Parafii kilkakrotnie w ciągu roku pośpieszy z pomocą żywnościową tym parafianom spełniającym określone w tym programie warunki dotyczące wysokości dochodów na członka rodziny. Po rozeznaniu sytuacji rodzin parafii i uwzględnieniu wniosków samych parafian tą formą pomocy objęto 42 rodziny (względnie osoby samotne).

Członkowie Caritasu pełnią także dyżury przed kościołem pomagając w zbieraniu ofiar składanych przez parafian do puszek na różnorodne akcje (głównie charytatywne) organizowane przez Diecezję Tarnowską.

Dziękujemy za wspieranie pracy Parafialnego Caritasu wszystkim Ofiarodawcom ufającym słowom Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych Mnieście uczynili”. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy poprzez włączenie się w naszą działalność pragnęliby służyć.


Więcej informacji dotyczących działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej:

www.caritas.diecezja.tarnow.pl

 

Szkolne Koło Caritas

 

Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu – Biegonicach powstało na prośbę uczniów i Dyrektora Szkoły, w porozumieniu z ks. proboszczem, w dniu 14 października 2014r.

Powołane Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Opiekunami koła zostali:

-mgr  Renata Gajdosz

mgr  Anna Wójcik 

-ks. mgr Andrzej Dernoga

 

Więcej informacji można znaleźć tu.  

Zobacz prezentację

“Rok szkolny 2016/2017”