Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Orkiestra Parafialna

Po świętach wielkanocnych w 1991 roku zaczęła się rodzić myśl założenia orkiestry parafialnej. Pan Franciszek Tokarczyk, prezes Kółka Rolniczego w Biegonicach, poddał myśl, aby oszczędności Kółka przekazać na zakup instrumentów muzycznych. Zakupiliśmy instrumenty od firm, które rozwiązały zespoły orkiestr istniejących przy tych zakładach. Były to instrumenty używane i wiele z nich trzeba było remontować.

Dnia 21 kwietnia 1997 roku Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu zarejestrował zespół orkiestry jako stowarzyszenie o nazwie Związek Miłośników Muzyki (Sygn. Akt Ns. Rej. St. 25/97).

Orkiestra brała udział w festiwalach orkiestr dętych „Echo trombity”, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Orkiestra zdobywała dyplomy, m.in. w 1995 roku za zdobycie III miejsca, a w 1997 i 1998 roku za zajęcie II miejsca w kategorii orkiestr młodzieżowych.

Orkiestra brała także udział w koncercie na rzecz powodzian z naszego województwa – „Sądeczan dar serca” w roku 1997, organizowanym przez Kolejowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury w Nowym Sączu.

W 1998 roku odbył się I Festiwal Parafialnych Orkiestr Dętych „Deo et Patriae” pod honorowym patronatem J.E. Księdza Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca. I etap miał miejsce w parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej w dniu 5 lipca 1998 roku. Gospodarzem spotkania był Ks. Prałat Władysław Piątek. W tym etapie wzięło udział 14 orkiestr:

   1. Orkiestra dęta przy parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach, woj. krakowskie
   2. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Laskowej, woj. nowosądeckie
   3. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, woj. nowosądeckie
   4. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczyrzycu, woj. nowosądeckie
   5. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Mędrzechowskiej, woj. tarnowskie
   6. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, woj. tarnowskie
   7. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, woj. nowosądeckie
   8. Orkiestra dęta przy parafii p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach, woj. nowosądeckie
   9. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej, woj. nowosądeckie
   10. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie, woj. tarnowskie
   11. Orkiestra dęta przy parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, woj. nowosądeckie
   12. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Jaworznej, woj. nowosądeckie
   13. Orkiestra dęta przy parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Krosnej, woj. nowosądeckie
   14. Orkiestra dęta przy parafii p.w. Najświętszego Imienia Maryi w Grobli, woj. krakowskie

 

W skład Komisji Artystycznej wchodzili: Stanisław Latek – wykładowca w Akademii Muzycznej w Warszawie (przewodniczący Komisji), Stefan Żuk – wykładowca w Szkole Muzycznej w Nowym Sączu oraz Stanisław Migacz – dyrektor w Sądeckiem Towarzystwie Muzycznym.

Do II etapu Komisja postanowiła zakwalifikować 8 orkiestr – z Laskowej, Tarnowa, Pasierbca, Nowego Sącza – Biegonic, Tuchowa, Łososiny Dolnej, Jaworznej i Grobli.

Drugi etap Festiwalu odbył się dnia 9 sierpnia 1998 roku w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach, w czasie uroczystości odpustowej. Gospodarzem finału był miejscowy proboszcz, Ks. Kan. Józef Atłas. Orkiestry walczyły o puchar Księdza Biskupa Ordynariusza.

Festiwal miał miejsce na placu parkingowym obok kościoła. Mszy św. pontyfikalnej przewodniczył Ks. Biskup, który w czasie homilii ukazywał postać św. Wawrzyńca jako wzór dla ludzi naszych czasów. Powiedział m.in., że Wawrzyniec, diakon papieża Sykstusa II, nie byłby zdolny do potraktowania z wiarą i pogodą ducha męczeństwa, jakie mu zadano przypiekając na kracie w ogniu, „gdyby codziennie sie do tej próby nie przygotowywał przez obumieranie, a zarazem przez rozwój talentów, charyzmatów, którymi Bóg go obdarzył. Nam się nieraz wydaje, że obumieranie jest czymś negatywnym, tzn. człowiek obumiera, czyli niejako rezygnuje z tego, co mu się należy. O wiele ważniejsze jest spojrzenie pozytywne na proces obumierania. Proces ten staje sie procesem rozwoju człowieka, obumierania własnego egoizmu po to, aby być bardziej dla drugich. I nie można mówić tu o obumierania lecz trzeba mówić o rozwoju charyzmatu, o rozwoju Bożego daru w człowieku, a ten Boży talent i charyzmat jest zawsze skierowany ku drugiemu człowiekowi” – podkreślał Ksiądz Biskup. „Takimi charyzmatami i darami był obdarzony św. Wawrzyniec i one spowodowały, że pozostał w służbie wspólnoty Kościoła do końca swej męczeńskiej śmierci. Jeśli uświadomimy sobie, że m y, podobnie jak św. Wawrzyniec, również jesteśmy obdarowani charyzmatami, talentami, to możemy sobie postawić pytanie, czy te nasze charyzmaty, talenty są w służbie Kościoła, czy są w służbie drugiego człowieka, czy są w służbie Ewangelii” – mówił Biskup. Jego zdaniem szczególnym charyzmatem są uzdolnienia muzyczne: „I dobrze się dzieje, że w wielu parafiach te charyzmaty, te talenty zostały odkryte i dano im szanse rozwoju, tworząc orkiestry parafialne (…). Wy, którzy tworzycie orkiestry parafialne, wy ten talent odkryliście w sobie i tym charyzmatem chcecie służyć waszym wspólnotom parafialnym i tym wszystkim, którzy chcą was słuchać (…). Jeśli mówimy o tym, że człowiek może drugiemu posługiwać myśleniem, działaniem, poprzez działanie charytatywne, poprzez działa miłości, to sądzę, że człowiek może także drugiemu posługiwać muzykowaniem i grą (…). Gracie wspólnie, jesteście w jednej orkiestrze. Wiecie, że to wspólne działanie wymaga koncentracji, zauważenia drugiego człowieka, wymaga woli i ducha współpracy (…). Doświadczacie, że można wiele osiągnąć poprzez działanie wspólne i wydaje się, że to wasze doświadczenie możemy również rozszerzyć na nasze wspólnoty parafialne, diecezjalne, na całe nasze społeczeństwo – podkreślał. Biskup Skworc.

W czasie Mszy św. każde z orkiestr wykonywała poszczególne utwory:

-Orkiestra gospodarzy z Nowego Sącza – Biegonic – Części stałe mszy, autorstwa ks. K. Pasionka

-Orkiestra z Tuchowa – na wejście: „Święty Wawrzyńcze”

-Orkiestra z Grobli – na ofiarowanie: „Z rąk kapłańskich”

-Orkiestra z Laskowej – na komunię: „Bądźże pozdrowiona”

-Orkiestra z Tarnowa – na komunię: „U drzwi Twoich”

-Orkiestra z Pasierbca – na komunię: „Kłaniam się Tobie”

-Orkiestra z Jaworznej – na komunię: „Zróbcie Mu miejsce”

-Orkiestra z Łososiny Dolnej – na zakończenie: „Boże coś Polskę”

 

Po uroczystościach liturgicznych, o godzinie 13, miała miejsce prezentacja utworów przez orkiestry z poszczególnych parafii. Występy oceniało jury składające się z muzyków i kapelmistrzów, w składzie: Ks. Prof. Kazimierz Pasionek (Przewodniczący), płk Stanisław Latek, płk Stanisław Suwała, kpt. Stefan Żuk, Stanisław Migacz, płk Stefan Czeredecki. Repertuar był bardzo urozmaicony: od aranżacji na orkiestrę takich pieśni jak: „Po górach, dolinach”, „O Boże, Panie mój”, „Matka”, „Z dawna Polski Tyś Królową”, przez marsze, polonezy w walce, aż po bolera, passadoble, polki i meksykańskie melodie rozrywkowe.

I miejsce i puchar Biskupa Ordynariusza zostały przyznane Orkiestrze…. II nagrodę i równorzędne drugie miejsca wraz z nagrodami po 1500 zł ufundowanymi przez SGL Carbon, ceramikę z Biegonic i wojewodę tarnowskiego przyznano orkiestrom z Jaworznej (dyrygent Emmanuel Banasik) i z Nowego Sącza – Biegonic (dyrygent Józef Bartusiak). III miejsce i nagrodę w wysokości 1200 zł ufundowaną przez Parafię w Biegonicach i Łososinie Dolnej otrzymała orkiestra z Pasierbca (dyrygent Stanisław Pająk).

Trzy wyróżnienia i nagrody w wysokości 1000 zł otrzymały orkiestry z Tuchowa (dyrygent Kazimierz Wrona), Laskowej (dyrygent Roman Kogutowicz) i Łososiny Dolnej (dyrygent Tadeusz Szkarłat).

Stan osobowy Związku Miłośników Muzyki co roku ulega wymianie, co jest spowodowane odejściem do szkół, pracy, zawieraniem związków małżeńskich i zmianą miejsca zamieszkania członków Związku.

Szkolenie członków orkiestry (próby) odbywają się dwa razy w tygodniu. Grupa młodsza ma spotkania w soboty, a grupa starsza w piątki.

W ciągu roku orkiestra występuje w czasie nabożeństw kościelnych, takich jak: Pasterka, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, Święta Wielkanocne, Odpust parafialny, Boże Ciało. W miesiącu maju codziennie wykonuje pieśni ku czci Matki Bożej z kościelnej wieży.

W dniu 24 lipca 2011 roku orkiestra brała udział w jubileuszowym spotkaniu Orkiestr Dętych w Szczucinie, z okazji 225 rocznicy powstania Diecezji Tarnowskiej.

Od roku 2010 orkiestrę prowadzi pan Andrzej Bogdał.