Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Na wzór Maryi

We czwartek 15 września, po dłuższej przerwie, odbyło się pierwsze spotkanie parafialnej grupy Stowarzyszenia Dzieci Maryi. Na zaproszenie nowego Opiekuna ks. Bogusława Tokarza odpowiedziało kilkanaście dziewcząt gromadząc się w kościele przed obrazem Matki Bożej Biegonickiej. Dziewczętom towarzyszyły także dwie dorosłe parafianki p. Agnieszka i p. Ewa. Postanowiono, że spotkania grupy będą odbywać się systematycznie co dwa tygodnie. Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć tu.