Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Kolęda 2023

Porządek Kolędy:

 

Sobota 14 I od godz. 8.00

1 Ksiądz: ul. Elektrodowa – lewa strona od rodz. Jana Styrny, ul. Sędziwoja od rodz. Ogórków do rodz. Rogowskich, rodzina Ciborowskich, Rzęsikowskich i Marczyków, ul. Elektrodowa do rodz. Cisowskich,

2 Ksiądz: ul. Elektrodowa – prawa strona od rodz. Antoniewskich do rodz. Śmiałków

 

Niedziela 15 I od godz. 14.00

1 Ksiądz: ul. Zakładników – od rodz. Tomasiaków do ul. Węgierskiej

 

Poniedziałek 16 I od godz. 14.00

1 Ksiądz: ul. Biegonicka – od rodz. Stanisława Witowskiego w stronę Łazów Biegonickich (prawa strona) i od Agnieszki Witowskiej w stronę kościoła

2 Ksiądz: ul. Biegonicka – od p. Stanisławy Fyda, rodz. Waligórów i od rodz. Banachów w stronę Łazów Biegonickich (lewa strona)

 

Wtorek 17 I godz. 15.00

1 Ksiądz: nieobecni podczas „swojej” Kolędy i pragnący przyjąć kapłana „po Kolędzie”. Prosimy o zgłoszenie DZISIAJ

 

Porządek Kolędy będzie podawany w każdą niedzielę oraz zamieszczany na stronie internetowej parafii.