Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Jubileuszowy Odpust

We wtorek 10 sierpnia parafia przeżywała doroczną uroczystość odpustową ku czci św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika. Słowo Boże wygłosił ks. Mieczysław Pająk, kapłan pracujący przez kilkanaście lat w Republice Centralnej Afryki. Po sumie odpustowej odbyła się procesja wokół kościoła i odśpiewane zostało uroczyste „Ciebie Boga”, które w tym roku, z racji przypadającej 100 rocznicy konsekracji naszego kościoła miało szczególny charakter.

Zdjęcia można zobaczyć tu