Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

IV Niedziela Wielkiego Postu 2020-03-22

IV Niedziela Wielkiego Postu 2020-03-22

W naszym kościele Msze św. są dziś odprawiane jak w każdą niedzielę. Przypominamy, że Biskup Tarnowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Oznacza to, że wierny nie popełni żadnego grzechu nie uczestnicząc we Mszy św. w kościele.

W związku z nasilającym się w kraju zagrożeniem epidemicznym apelujemy o pozostanie w domach i korzystanie z licznych transmisji Mszy Świętej. Do udziału we Mszy św. odprawianej w kościele zapraszamy szczególnie osoby, które zamówiły Mszę św. w danym dniu oraz ich rodziny. W żadnym nabożeństwie nie może brać udział więcej niż 50 osób.

Równocześnie gorąco zachęcamy do przeżywania niedzieli na sposób świąteczny. Zachęcamy do korzystania z transmisji radiowych i telewizyjnych Mszy św. oraz wspólnej rodzinnej modlitwy w naszych domach.

Codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną oraz w niedzielę podczas Mszy św. będzie kapłan w konfesjonale.

W dni powszednie jest otwarty przedsionek kościoła. Chętni mogą indywidualnie pomodlić się przed wizerunkiem patrona naszej parafii św. Wawrzyńca.

Codziennie wieczorem o godz. 20.00 w zamkniętym kościele odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu a o godz. 20.30 – różaniec o łaskę zdrowia dla wszystkich parafian w okresie panującej epidemii. Modlitwa ta jest transmitowana w Internecie. Zachęcamy do duchowej łączności w naszych domach.

We środę 25 marca przeżywać będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. W tym roku nie będzie uroczystego przyjęcia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby, które pragną modlitewnie wspierać dzieci nienarodzone powinny indywidualnie odmówić następującą modlitwę:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nie narodzonych

postanawiam mocno i przyrzekam

że od dnia ………………….biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą: jedna Tajemnica Różańca, moje dobrowolne postanowienia oraz modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą  – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

W związku z przedłużeniem przerwy od zajęć lekcyjnych zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci I Komunijnych, aby pomogli im dobrze przygotować się do przyjęcia tego ważnego sakramentu. Prosimy o nauczenie swoich dzieci podstawowych modlitw oraz prawd wiary znajdujących się w katechizmie. Bardzo zachęcamy także do codziennej wspólnej modlitwy z dziećmi.

Z tyłu kościoła na stoliku znajduje się bieżąca prasa religijna – ta, która jest dostępna. Chętni proszeni są o pobranie gazety oraz położenie na tacę ofiary. Redakcja „Gościa Niedzielnego” zaprasza do bezpłatnego pobrania obecnego numeru tygodnika poprzez stronę internetową: e.gosc.pl.

Przez cały czas trwania epidemii nie będzie w naszym kościele zbierana składka. Chętni mogą złożyć ofiarę na tacę leżącą na ołtarzu Matki Bożej lub co jakiś czas przesłać ofiarę na konto parafii. „Bóg zapłać” za troskę o naszą świątynię.

W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności śp. Łukasz Bieryt z ul. Biegonickiej. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 13.30. Bardzo prosimy, by w pogrzebie wzięli udział wyłącznie członkowie najbliższej rodziny. W niewielkiej kaplicy cmentarnej trudno jest zachować zalecaną odległość między poszczególnymi wiernymi. Osoby pragnące wyrazić swą bliskość wobec śp. Zmarłego i Jego rodziny proszone są o modlitwę w swoich domach lub zamówienie w intencji Zmarłego ofiary Mszy św. PROSIMY O ZROZUMIENIE wobec tych ograniczeń.