Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

III Niedziela Wielkiego Postu 2020-03-15

III Niedziela Wielkiego Postu 2020-03-15

W związku z Dekretem Biskupa Tarnowskiego informujemy, że:

Biskup Tarnowski udzielił wszystkim wiernym naszej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. Oznacza to, że wierny nie popełni żadnego grzechu nie uczestnicząc we Mszy św. w kościele. Nieobecność taka może być uznana za przejaw naszej troski o swoje zdrowie do czego jesteśmy zobowiązani na mocy V przykazania dekalogu. Dyspensa ta obowiązuje aż do odwołania.

Równocześnie gorąco zachęcamy do przeżywania niedzieli na sposób świąteczny na tyle na ile jest to możliwe. Zachęcamy do wspólnej rodzinnej modlitwy w naszych domach. Zachęcamy także do korzystania z transmisji radiowych i telewizyjnych Mszy św. W sytuacji nadzwyczajnej z którą mamy do czynienia jest to znak naszej pobożności i umocnienie w wierze.

Transmisje telewizyjne niedzielnej Mszy św. :

7:00 – TVP 1

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Transmisje radiowe w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz

w niedziele

9.00 i 10.30 z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

18:00 z Bazyliki św. Mikołaja w Bochni.

W dni powszednie

poniedziałek – piątek godz. 18.00 Kościół św. Maksymiliana w Tarnowie

sobota 06.30 – Sanktuarium BM Szkaplerznej w Tarnowie

Wiemy, że największe ryzyko zarażenia korona wirusem i innych istnieje podczas zgromadzeń większej liczby ludzi w jednym miejscu.

W związku z tym apelujemy o pozostanie w domach i korzystanie z licznych transmisji Mszy Świętej. Do udziału we Mszy św. odprawianej w kościele zapraszamy szczególnie osoby, które zamówiły Mszę św. w tym dniu oraz ich rodziny. Do kościoła wejdzie tylko 50 osób, zgodnie z zarządzeniem, a pozostałe będą musiały powrócić do domów. Prosimy o zrozumienie tej trudnej decyzji i podporządkowanie się prośbom osób odpowiedzialnych za jej przestrzeganie. Prosimy także o śledzenie komunikatów w tej sprawie w mediach i na stronach internetowych parafii oraz  informowanie o wszelkich zmianach osób starszych i samotnych, które nie mają dostępu do Internetu.

Po każdej Mszy św. niedzielnej oraz Mszy św. wieczornej w dni powszednie będziemy śpiewać Suplikacje modląc się o ustąpienie epidemii koronawirusu oraz zdrowie dla chorych i pracowników służby zdrowia.

Nadzwyczajni Szafarze do odwołania nie będą zanosili Komunii Św. do chorych, w sytuacjach zagrożenia życia uczynią to kapłani.

Codziennie przed Mszą św. poranną i wieczorną będzie kapłan w konfesjonale.

Przez cały dzień, jak zwykle, będzie otwarty przedsionek naszego kościoła. Chętni będą mogli indywidualnie pomodlić się – także przed wizerunkiem patrona naszej parafii św. Wawrzyńca.

Wszystkie nabożeństwa w kościele – także Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa czy Nowenna do Matki Bożej nie będą odprawiane aż do odwołania.

Z tyłu kościoła na stoliku znajduje się bieżąca prasa religijna. Chętni proszeni są o pobranie gazety oraz położenie na tacę należności w wysokości 6 zł za egzemplarz.

Wszelkie nowe informacje będziemy starali się zamieszczać na bieżąco.

Dekret Biskupa Tarnowskiego

po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

14 marca 2020 roku

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

6.  Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

8.  Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.