Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca w Kościele obchodzony jest Dzień Świętości Życia. Z tej okazji można przystąpić do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitwa w intencji jednego dziecka znanego Bogu, którego życie jest zagrożone jeszcze w łonie matki. Modlitwa trwa 9 miesięcy (do Bożego Narodzenia) i obejmuje specjalną modlitwę, dziesiątek różańca oraz dobrowolne postanowienie. W tym roku Dzieło Duchowej Adopcji podjęło 31 osób. W czasie Mszy św. odmówiły one specjalne przyrzeczenie i złożyły na ołtarzu podpisane przez siebie karty przyjęcia. Na pamiątkę otrzymały książki o pochodzącej z naszej diecezji Stefanii Łąckiej i św. Joannie Beretcie Molla.

Dzień Uroczystości Zwiastowania Pańskiego był także dniem modlitwy o pokój na Ukrainie. Nasza parafia w łączności z całym Kościołem odmówiła akt poświęcenia całej ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, Niepokalanemu Sercu Maryi. Także rozważania piątkowej Drogi Krzyżowej odnosiły się do pokoju, który każdy z nas jest zobowiązany szerzyć. Po Drodze Krzyżowej odprawiona została Msza św. o pokój.