Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach

Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach

Publikacja wydana została w 2019 roku z okazji Jubileuszu 750-lecia parafii. Jest ona efektem 4-letniej pracy dr Marka Smoły, który w tym czasie zdobywał informacje m. in. w starosądeckim klasztorze Klarysek, Kurii Diecezjalnej w Krakowie i Tarnowie oraz Państwowym Archiwum we Lwowie. 

Publikację można nabyć w parafii (Nowy Sącz, ul. Biegonicka 8).