Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Chwalcie Pana z radością

Bardzo radosna uroczystość miała miejsce w naszym kościele parafialnym w niedzielę 30 kwietnia. Po rocznym przygotowaniu 13 chłopców ze szkoły podstawowej wyraziło publicznie pragnienie pełnienia służby przy ołtarzu i zostało włączonych do grona ministrantów. W czasie Mszy św. sprawowanej w ich intencji kandydaci złożyli ślubowanie oraz po raz pierwszy ubrali pełny strój ministranta. Przewodniczący liturgii ks. proboszcz pogratulował rodzicom dobrego wychowani swoich synów a im samym złożył życzenia wytrwałości w służbie Bożej. Odtąd w skład liturgicznej służby ołtarza w naszej parafii wchodzi 40 chłopców.