Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

20 V 2019 – 26 V 2019

Pon. 6.00

1. + za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Marii Bielak – w 7 dz. po śm. – od córki Anastazji z rodz.

3. + Marii Bielak – od Teresy i Jefrego z USA (poza par.)

18.00

1. + Kunegundy, Antoniego Łatka i ich dzieci

2. + Stanisława Kądziołka – greg. 20 (poza par.)

Wt. 6.00

1. + Stanisława Wójsa – w rocz. śm.

2. + Marii Jarzębiak – od syna Jerzego i wnuka Arkadiusza z żoną

3. + Marii Jarzębiak – od rodz. Fiedorów z Żegiestowa (poza par.)

18.00

1. + Wawrzyńca, Zofii Poręba (z ok. imienin)

2. + Jana, Antoniny Legutko

3. + Stanisława Kądziołka – greg. 21 (poza par.)

Śr. 6.00

1. + Heleny Rogowskiej

2. + Heleny Witowskiej – od syna Adama z rodz.

18.00

1. + Romana Kowalika – od Mirelli, Kazimierza Gabryś

2. o zdrowie i błog. Boże dla Martynki (z ok. 1 urodzin), Kasi i Dawida – od rodziców

3. + Józefy, Waligóra – od wnuków Iwony i Damiana

4. + Stanisława Kądziołka – greg. 22 (poza par.)

Czw. 6.00

1. + ks. prał. Józefa Atłasa – od dyrekcji Przedszkola i Żłobka MISIEK

2. + Jana Włodarza – w rocz. śm.

18.00

1. o błog. Boże dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

2. o błog. Boże dla Cecylii – z ok. 60. rocz. urodzin

3. + Stanisława Kądziołka – greg. 23 (poza par.)

Pt. 6.00

1. + Józefa, Anny – z ok. Dnia Matki

2. + Joanny Kucharskiej – w 3 rocz. śm., od rodziców i rodzeństwa

18.00

1. + Antoniego Homoncika – w 35 rocz. śm.

2. dziękczynna, o błog. Boże dla Patryka – z ok. 2 rocz. urodzin, od dziadków

3. + Stanisława Kądziołka – greg. 24(poza par.)

Sob. 6.00

1. + Janiny, Stanisława Czech (w rocz. śm.)

2. + Elżbiety Witowskiej – od dzieci

3. + Elżbiety Witowskiej – od Krystyny Szołdrowskiej z rodz. (poza par.)

18.00

1. Jana, Heleny Ogórek

2. + Janiny Nędza – z ok. Dnia Matki – od córki

3. + Stanisława Kądziołka – greg. 25 (poza par.)

Ndz. 6.00

+ Janusza Janika

7.30

1. + Janiny Liber – w rocz. śm.

2. dziękczynna, o błog. Boże dla Ireny – z ok. Dnia Matki

9.00

1. + Jana, Adeli Leśniak

2. w int. Rodziców – z ok. Dnia Matki i Ojca, od Przedszkola im. Ojca Pio

10.30

w int. dzieci obchodzących rocznicę I Komunii św.

15.30

1. dziękczynna, o błog. Boże dla Marty, Dominika i ich córki Mai

2. + Stanisława Kądziołka – greg. 26 (poza par.)