Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

04 III 2019 – 10 III 2019

Pon. 6.00

1. o błog. Boże dla Heleny Legutko i Kazimierza Szczepaniaka – z okazji imienin

2. + Stanisławy, Kazimierza Homoncik

18.00

+ Kazimierza Pajora – z okazji imienin

Wt. 6.00

1. + Jana, Marcjanny Witowskich

2. o zdrowie dla Ewy

18.00

+ Heleny, Franciszka Tokarczyków; Zofii Brdej

Śr. 6.00

1. + Andrzeja Serafin – w 1 rocz. śm.

2. + Andrzeja Serafin – od Janusza Kucharskiego z rodz. (poza par.)

7.30

1. + Janusza Poręba – w 1 rocz. śm.

2. + Janusza Poręba – od rodz. Tokarzów (poza par.)

9.00

+ Jana Maciuszka – od bratanka Adama Maciuszka z rodz.

18.00

1. + Heleny Wójcik – z okazji imienin

2. dziękczynna, o błog. Boże dla Małgorzaty – w 50 rocz. urodzin, od męża i dzieci

Czw. 6.00

1. + Rozalii, Stanisława Fyda

2. + Jerzego Mróz – od Małgorzaty, Tadeusza Konior

18.00

1. o błog. Boże dla Karola – w 8 rocz. urodzin

2. o błog. Boże dla Jana Wolaka – od rodziców, w 7 rocz. urodzin

3. + Kazimierza Kurzeja – od Katarzyny, Piotra Dulak z rodz.

4. + Kazimierza Kurzeja – od Lidii, Mariana Lisów z rodz. (poza par.)

Pt. 6.00

1. + za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Andrzeja Ogiela

18.00

1. + Elżbiety Witowskiej – od brata Jana z rodz.

2. + Stanisława Konstanty – od brata Jozefa

3. + Dionizy, Jana Rams

4. + Jana Rams – od Grażyny, Franciszka Wielochów z Librantowej (poza par.)

Sob. 6.00

1. + Karoliny, Stanisława Banacha

2. + Bogumiły Liber – od rodz. Dadał

3. + Bogumiły Liber – od Anny, Dariusza Wójcik z rodz. (poza par.)

18.00

+ ks. prał. Józefa Atłasa – od Roberta Kruczka

Ndz. 6.00

+ Stanisława Kruczka – od córki Jadwigi z rodz.

7.30

1. + Ireny Rams – w 25 rocz. śm.

2. + Tadeusza Jaworskiego – w 7 dzień po śm. , od żony

9.00

o zdrowie i błog. Boże dla Kamila Ogorzałek – w 11 rocz. urodzin, od dziadków

10.30

+ Mariana Szkaradek – w 9 rocz. śm. , od żony i dzieci

15.30

w intencji parafian