Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

20 I 2020 – 26 I 2020

Pon. 6.00

1. + Heleny, Wojciecha Marczyk, + Heleny, Stanisława Wójcik

2. + Krzysztofa Kruczka – w 30 dz. po śm., od żony i syna

3. + Krzysztofa Kruczka – od rodz. Dziedzinów z Rytra (poza par.)

18.00

1. o błog. Boże dla ks. Mariusza – od stowarzyszeń parafialnych

2. + Kazimierza, Anieli Legutko

3. + Józefa Majkrzaka – od siostrzeńca Jana z rodz.

4. + Józefa Majkrzaka – od Agaty, Jana Janur (poza par.)

Wt. 6.00

1. o błog. Boże dla Marii Poręba i Marii Łatka – od wnuków z Biegonic

2. + Tomasza Waligóry

3. + Anny Florek – od rodz. Wójcików z Porąbki (poza par.)

18.00

1. dziękczynna, o błog. Boże dla Katarzyny – od rodziców i braci z rodz.

2. + Józefy Waligóry – od Małgorzaty, Mariana Michalik

3. + Józefy Waligóry – od pracowników Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” (poza par.)

Śr. 6.00

1. + Władysława Poręby, + Władysława Łatki – od wnuków z Biegonic

2. + Zbigniewa, Barbary Budek – z ok. Dnia Babci i Dziadka, od wnuków i prawnuków

3. + Marii Bielak – od Heleny Szyszka z Rytra (poza par.)

18.00

1. + Anny, Edwarda, Barbary, Jana Brudniewicz

2. + Stanisława Kądziołki – od Lucyny, Andrzeja Kowalczyków

3. + Stanisława Kądziołki – od Grażyny, Jacka Sikorskich (poza par.)

Czw. 6.00

1. + Bogumiły Liber – w rocz. śm.

2. + Katarzyny Gargas – od brata Jana z rodz.

3. + Katarzyny Gargas – od Sabiny, Wieslawa szal z Głębokiego (poza par)

18.00

1. o zdrowie i błog. Boże dla ks. Mariusza – od Stow. Dzieci Maryi

2. + Janiny Nędza – od wnuka Pawła z rodz.

3. + Krystyny Kruczek – w 30 dz. po śm.

4. + Krystyny Kruczek – od Joanny, Adama Kozieńskich z Gabonia (poza par.)

Pt. 6.00

1. + Piotra, Stanisława, Janiny, Władysława Konstanty

2. + za wypominanych z rodz. Nowakowskich

3. + Stanisława Jędraczki – od rodz. Faronów z Katowic (poza par.)

18.00

1. o błog. Boże dla ks. Mariusza – od ks. Proboszcza

2. + Wawrzyńca Banacha – w rocz. śm.

Sob. 6.00

1. + za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Juliana Lisowskiego – w rocz. śm.

3. + Stanisława Kądziołki – od Katarzyny, Wiesława Kukuczka (poza par.)

18.00

+ Franciszka, Marii Maciuszek

Ndz. 6.00

+ Stanisława Janika (w rocz. śm.).,+ Janusza Janika

7.30

1. + Stanisława Kruczka – w 10 rocz. śm., od syna Mariana z rodz.

2. + Marii – w 13 rocz. śm.

9.00

o błog. Boże dla rodziny Borków, Kozdrów i Lenartów

10.30

+ Stanisława Jelenia – w 8 rocz. śm.

15.30

w int. parafian