Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

8 VI 2020 – 14 VI 2020

Pon. 6.00

1. + Leokadii Zielińskiej – greg. 26

2. + Łukasza Bieryta – od Adama i Marty Witowskich

3. o powrót do zdrowia dla babci

4. + Kazimierza Bielaka – greg. 26 (poza par.)

18.00

1. + Zofii, Jana Konior

2. + Tadeusza Kożucha – od Stefana, Ryszarda Konstanty

Wt. 6.00

1. + Mariusza Mrzygłoda – od wujka Dariusza z rodz. z Barcic

2. + Stanisława Jędraczki – od Małgorzaty, Stanisława Rembiasz z rodz.

3. + Andrzeja Marczyka – od rodz. Michalików

4. + Andrzeja Marczyka – od rodz. Barnachów (poza par.)

18.00

1. + Władysława Łukasika – w 10 rocz. śm.

2. + Heleny Witowskiej – od Zarządu Kółka Rolniczego z Biegonic

3. + Kazimierza Bielaka – greg. 27 (poza par.)

4. + Leokadii Zielińskiej – greg. 27 (poza par.)

Śr. 6.00

1. + Leokadii Zielińskiej – greg. 28

2. + Piotra Hanuli – od Marii Zając ze Skrzydlnej

3. + Janiny Nędza – od Marii, Jana Wajnert

4. + Janiny Nędza – od Józefa, Kazimiery Kościsz (poza par.)

18.00

1. + Władysława, Kunegundy Śmiałek

2. + Władysława, Stefanii Kunickich

3. + Kazimierza Bielaka – greg. 28 (poza par.)

Czw. 6.00

+ Zofii Hedwik – w 32 rocz. śm.

7.30

1. + Władysława Sroki – od siostry Teresy z mężem

2. + Kazimierza Bielaka – greg. 29 (poza par.)

9.00

1. dziękczynna, o błog. Boże dla Michała Łazarza z ok. 18. urodzin – od matki chrzestnej

2. + Tomasza Tokarza – od cioci Aliny

10.30

w int. parafian

15.30

1. + Jana Słabego – od syna i szwagra

2. + Leokadii Zielińskiej – greg. 29 (poza par.)

Pt. 6.00

1. + Leokadii Zielińskiej – greg. 30 KONIEC

2. za dusze w czyśćcu cierpiące

3. + Marii Bielak – od brata Antoniego

4. + Kazimierza Bielaka – greg. 30 (poza par.) KONIEC

18.00

1. + Stefana Arendarczyka – w rocz. śm.

2. + Łukasza Bieryta – od Anny, Andrzeja Garwol

3. + Antoniego Fiut – od rodz. Dobrowolskich

Sob. 6.00

1. + Zofii Klimczak – od Zofii Łukasik

2. + Zofii Domańskiej

3. + Mariana Jaskulskiego – od siostry Cecylii z rodz.

14.00

Ślub: Ewelina Cabała i Przemysław Mróz

18.00

1. + Stanisławy, Stanisława Leśniak

2. + Jana Wojakowskiego – greg. 1 (poza par.)

Ndz. 6.00

1. + Anny Świebockiej-Kiziniewicz

2. + Jana Wojakowskiego – greg. 2. (poza par.)

7.30

o błog. Boże dla członków Róży im. św. Antoniego i za zmarłych z Róży

9.00

1. w int. parafian

2. + Mariana Gryźniaka – od córki Kingi z rodz.

10.30

+ Mariusza Mrzygłoda – w 1 rocz. śm., od rodziców i rodzeństwa

15.30

+ Stanisława Ogorzałka, + Teresy Tokarczyk