Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Intencje mszalne

6 XII 2021 – 12 XII 2021

Pon. 6.00

1. + za wypominanych z rodz. Żytkowiczów i Kosalów

2. + Jana Gargasa – greg. 6

3. + Jana Górskiego – greg. 6 (poza par.)

18.00

1. + Barbary Saroty – z ok. imienin i rocz. śm.

2. + Jana, Heleny Ogórek

3. + Renaty Maciuszek – od Małgorzaty, Rafała Muchackich (poza par.)

4. + Łukasza Kożucha – greg. 6 (poza par.)

Wt. 6.00

1. + Heleny, Wojciecha Marczyków, + Heleny, Stanisława Wójcików

2. + Władysława Tomasiaka

3. + Michała Szczepaniaka – od Haliny Ploszka z rodz. (poza par.)

4. + Jana Gargasa – greg. 7 (poza par.)

18.00

1. + Marii Aleksandrowicz-Funek

2. + Jana Górskiego – greg. 7 (poza par.)

3. + Łukasza Kożucha – greg. 7 (poza par.)

Śr. 6.00

1. + Jana Gargasa – greg. 8

2. + Tadeusza Bołoza – od Stanisławy Sroka

3. + Jana Górskiego – greg. 8 (poza par.)

7.30

1. + za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Genowefy Golonka – od rodz. Pawlików z Przysietnicy (poza par.)

16.00

1. dziękczynna, o błog. Boże dla Anny, Antoniego oraz ich córki Julii

2. + Łukasza Kożucha – greg. 8 (poza par.)

18.00

1. + Marii Szczypka – z ok. imienin

2. + Stanisławy Pałka – od Marii, Stanisława Nowaków z Tęgoborzy (poza par.)

Czw. 6.00

1. + Jana Gargasa – greg. 9

2. + Barbary Budek – w 11 rocz. śm., od córek z rodzinami

3. + Jana Górskiego – greg. 9 (poza par.)

18.00

1. + Małgorzaty, Marka Rabiasz

2. + Heleny Tokarczyk – w 6 rocz. śm.

3. + Henryka Perełki – od kuzynki Wandy z rodz. (poza par.)

4. + Łukasza Kożucha – greg. 9 (poza par.)

Pt. 6.00

1. + Ryszarda Szemickiego – od współpracowników córki Anny z TOKAI COBEX

2. + Ireny, Aleksandra Kopałka

3. + Jana Gargasa – greg. 10 (poza par.)

4. + Jana Górskiego – greg. 10 (poza par.)

18.00

1. + Jana, Kunegundy Gajdosz – w rocz. śm.

2. + Anny Kozik – od koleżanek i kolegów z firmy PROSPONA

3. + Anny Kozik – od właścicieli firmy Bogmar z Mszany Dolnej (poza par.)

4. + Łukasza Kożucha – greg. 10 (poza par.)

Sb. 6.00

1. + Stanisławy, Kazimierza Homoncik

2. + Jana Gargasa – greg. 11

3. + Jana Górskiego – greg. 11 (poza par.)

4. + Łukasza Kożucha – greg. 11 (poza par.)

18.00

1. + Barbary Rogowskiej – z ok. imienin, od męża z rodz.

2. + Elżbiety Ruchała – od synowej, wnuków i prawnuków

3. + Elżbiety Ruchała – od Wiesława, Ewy i Krzysztofa (poza par.)

Ndz. 6.00

1. o błog. Boże dla Cecylii Janik (z ok. urodzin) i dla jej rodziny

2. + Jana Górskiego – greg. 12 (poza par.)

7.30

1. o błog. Boże dla członkiń Róży św. Barbary, ich rodzin i za zmarłych z Róży

2. + Franciszka Rogowskiego – w rocz. śm.

9.00

1. + Stanisława Fiuta – od żony, dzieci i wnuków

2. + Łukasza Kożucha – greg. 12 (poza par.)

10.30

1. + Jana Gargasa – greg. 12

2. + Jana Gargasa – od Stanisława Ramsa z żoną (poza par.)

15.30

+ Marii Użarowskiej – z ok. imienin