Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Dotacja na odnowę prezbiterium

Prace w zakresie programu „Konserwacja nawarstwień ściennych wraz z odsłonięciem pierwotnej polichromii ornamentalnej i figuralnej na ścianach i sklepieniu prezbiterium kościoła pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach” w roku 2018 finansowano ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Całkowita wartość prac: 159.900 PLN

Kwota dofinansowania: 75.000 PLN