Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Parafia ma nowych ministrantów

W Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 12 czerwca czterech uczniów z klasy trzeciej, po całorocznym przygotowaniu, zostało uroczyście przyjętych do grona ministrantów. Zewnętrznym znakiem tego faktu było pobłogosławienie przez ks. proboszcza nowych komży, które następnie rodzice nałożyli swoim synom. Zdjęcia zob. tutaj

czytaj

Prymicje Ks. Wojciecha Witowskiego

Niezwykłą uroczystość przeżywała nasza parafia w niedzielę 1 czerwca. Sumę o godz. 11.00 odprawił pochodzący z Biegonic Prymicjant ks. Wojciech Witowski. Parafianie serdecznie powitali Ks. Wojciecha i licznie uczestniczyli we Mszy św. Prymicyjnej. Po Mszy św. zaproszeni goście udali się do Domu Pielgrzyma OPOKA przy Ołtarzu Papieskim

czytaj

Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła

Po kilku miesiącach starań Parafia uzyskała od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków „Pozwolenie na wykonanie nasadzenia zieleni na skarpie przy zabytkowym kościele pw. św. Wawrzyńca”. Zabezpieczenie 230 m2 terenu przykościelnego i nasadzenie na nim ozdobnych roślin i krzewów jest kolejnym etapem uporządkowania wejścia głównego do kościoła po wykonaniu nowych schodów.

czytaj