Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Kolędowanie z „Doliną Dunajca”

W niedzielę 16 stycznia w kościele parafialnym modlili się wraz z nami, ubrani w swoje stroje, członkowie Zespołu Dolina Dunajca. Podczas Mszy św. o godz. 10.30 członkowie Zespołu czytali teksty biblijne, śpiewali psalm oraz kilka kolęd. Po skończonej Mszy św. część wiernych pozostała jeszcze w kościele, aby wysłuchać krótkiego

czytaj

Boże Narodzenie 2021 – Szopka i choinki w kościele

Okres Bożego Narodzenia, jak zawsze, wywołał w naszych sercach ciepłe uczucia: wdzięczności wobec Nowonarodzonego Zbawiciela i wzajemnej miłości. W tym roku w przeżywaniu tych Świąt bardzo pomogły nam pomysłowo wykonana Szopka i pięknie, bogato przystrojone choinki w naszym kościele. Wszystkim, którzy się do tego przyczynili składamy serdeczne:

czytaj

Oczekując na spotkanie

Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia (19 grudnia) w naszym kościele miało miejsce czuwanie modlitewne. Przygotowane było przez młodzież z sądeckich parafii. W czasie chwili adoracji wypełnionej modlitwą i śpiewem zgromadzeni parafianie powierzali swoje sprawy Panu Bogu. Zob. zdjęcia tu

czytaj

Gość w dom, Bóg w dom

W niedzielę 21 listopada gościliśmy w naszej parafii ks. Łukasza Niemca. Jest on misjonarzem i pracuje w Uralsku w Kazachstanie. Ks. misjonarz wygłosił Słowo Boże oraz opowiadał o swojej codzienności na misji. Parafianie mogli się dowiedzieć, jak wygląda praca na misji w dalekim, obcym kulturowo kraju, jakie trudności i wyzwania każdego

czytaj

Śpiew dla Niepodległej

W różny sposób nasi parafianie przeżywali Święto Niepodległości. W kościele, na plebanii i na wielu domach wisiały biało-czerwone flagi. Podczas pięciu Mszy św. modliliśmy się za Ojczyznę i rozważaliśmy aktualność powstałych w 1938 roku Pięciu Prawd Polaka. Po wieczornej Mszy św. kilkunastu parafian zgromadziło się na plebanii, aby świętować niepodległość

czytaj

Święci zawsze aktualni

We czwartek 16 września grupa 46 parafian wyruszyła w pielgrzymkę śladami świętych i błogosławionych. Głównym celem pielgrzymki było ostatnie miejsce internowania niedawno ogłoszonego błogosławionym ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – Komańcza. Mieliśmy okazję wysłuchać ciekawej i bardzo osobistej wypowiedzi pracującej w Komańczy siostry nazaretanki na temat

czytaj

Msza pod Jubileuszowym Krzyżem

Jednym z ważnych dla Biegonic miejsc jest Winna Góra i znajdujący się tam Krzyż Jubileuszowy (po raz pierwszy postawiony w tym miejscu w 1933r – w Roku 1900 – lecia śmierci Chrystusa). W niedzielę 12 września parafianie zgromadzili się pod tym krzyżem, aby uczestniczyć w sprawowanej tam Mszy św. Jest

czytaj

Jubileuszowy Odpust

We wtorek 10 sierpnia parafia przeżywała doroczną uroczystość odpustową ku czci św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika. Słowo Boże wygłosił ks. Mieczysław Pająk, kapłan pracujący przez kilkanaście lat w Republice Centralnej Afryki. Po sumie odpustowej odbyła się procesja wokół kościoła i odśpiewane zostało uroczyste „Ciebie Boga”, które

czytaj

Figura Pana Jezusa znowu otoczona czcią wiernych

We wtorek 11 maja o godz. 19.00 na kameralnej uroczystości przy kapliczce na Łazach Biegonickich zgromadziła się grupa parafian. Ks. proboszcz Piotr Lisowski poświęcił nową figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która została umieszczona w kapliczce. W czasie uroczystości parafianie modlili się za wszystkich ludzi walczących z Kościołem, odśpiewali

czytaj

Umocnieni Duchem Świętym

W poniedziałek 10 maja w kościele w Żeleźnikowej Wielkiej młodzież z naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Wśród bierzmowanych była także młodzież z parafii Żeleźnikowa i św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu. Sakramentu udzielał biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Leszek Leszkiewicz.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem wymogów sanitarnych – wewnątrz

czytaj