Parafia św. Wawrzyńca
Nowy Sącz – Biegonice

Spektakl „Historia pewnej rozmowy” w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej ALTA

Spektakl „Historia pewnej rozmowy czyli Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania” oparty jest na najcenniejszym zabytku polskiej średniowiecznej poezji świeckiej czyli „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”. 

Głównym celem zadania jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi profesjonalnej sztuki, zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz umożliwienie włączenia się w życie

czytaj

Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach

Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach

Publikacja wydana została w 2019 roku z okazji Jubileuszu 750-lecia parafii. Jest ona efektem 4-letniej pracy dr Marka Smoły, który w tym czasie zdobywał informacje m. in. w starosądeckim klasztorze Klarysek, Kurii Diecezjalnej w Krakowie i Tarnowie oraz Państwowym Archiwum we Lwowie. 

Publikację można nabyć w parafii

czytaj

Historyczny krzyż

12 kwietnia na Wierchach poświęcono nowy jubileuszowy krzyż. Uroczystość rozpoczęła się Drogą Krzyżową na Wierchy. Na miejscu krzyż został poświęcony, odbyły się także okolicznościowe przemówienia proboszcza, prezesa OSP Biegonice oraz przedstawicieli władz.

Nowy krzyż ustawiony jest w miejscu, gdzie prawdopodobnie wcześniej stał nieistniejący od wielu

czytaj

Noc trudu i łask

W piątek 12 kwietnia z kościoła św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy. Błękitna liczyła ok. 31 kilometrów i wiodła przez okoliczne wzniesienia z powrotem do Biegonic. Wybrało ją ok. 70 osób, w tym liczna grupa młodzieży ze Starego Sącza. Trasa

czytaj

Historia parafii wychodzi z mroku dziejów

Czteroletnia praca nad monografią parafii swoje zwieńczenie miała 27 marca. Tego dnia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza odbyła się uroczysta promocja dwutomowej książki pod tytułem: „Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach. Środowisko – kościół – życie religijne”. Autorem publikacji jest dr Marek Smoła.

czytaj

Promocja książki „Dzieje Parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko-kościół-życie religijne”

Ogólnosądecka promocja książki odbyła się we środę 27 marca o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.

Publikacja pod tytułem „Dzieje Parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach. Środowisko-kościół-życie religijne” stanowi kompendium wiedzy o najstarszej parafii na terenie miasta. Zawarte w niej informacje obejmują swoim zasięgiem

czytaj

Przewodnik “Szlakiem św. Wawrzyńca”

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Operator Programu Grantowego: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

 

 

Przewodnik “Szlakiem św. Wawrzyńca”

Zapraszamy

czytaj

Znaczki Jubileuszowe

Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Operator Programu Grantowego: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS

 

Zapraszamy do nabycia i korzystania ze znaczków Jubileuszowych.

czytaj

Konkurs znajomości Patrona i historii Parafii – Materiał konkursowy

Konkurs znajomości Patrona i historii Parafii – Materiał konkursowy

dr Marek Smoła

 

Historia parafii p.w. św. Wawrzyńca w Biegonicach

(Materiał do konkursu parafialnego)

 

I.

 

Miejscowości leżące w granicach parafii – Biegonice (dawna wieś, obecnie część Nowego Sącza) oraz Łazy Biegonickie posiadają długą historię. Biegonice łączone są przez niektórych

czytaj

Pogrzeb śp. ks. prałata Józefa Atłasa

Pogrzeb śp. ks. prałata Józefa Atłasa odbędzie się w kościele pw. św. Wawrzyńca w Nowym Sączu we wtorek 6 listopada: wprowadzenie do kościoła i msza św. o godz. 9.00, następnie czuwanie modlitewne przy Zmarłym i msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Jeża o godz. 14.00. Następnie kondukt pogrzebowy

czytaj